Пробивът под гарата в Пловдив отива в съда

С мудните си действия Община Пловдив може да вкара в риск стратегически проект на НКЖИ за стотици милиони

Шест дела са образувани в Административния съд срещу пробива под Централна гара. Жалбите са подадени от граждани и са насочени срещу решението на Общинския съвет, с което се одобрява проект за изменение на Подробния устройствен план и уличната регулация в района на гарата, необходим да се изгради подземна връзка между бул. „Васил Априлов“ и улица „Македония“.

Към момента делата са на различна фаза. Едно от тях е прекратено, защото не е внесена задължителната държавна такса. Останалите дела са насрочени за разглеждане в открити съдебни заседания през март и април. Част от жалбите оспорват процедури по отчуждаване на частни имоти или промяна на границите им.

Пробивът ще се извършва като част от проекта за модернизация на ЖП възел Пловдив със средства по Оперативна програма “Транспорт”. Бенефициент е Национална компания “Железопътна инфраструктура” (НКЖИ). За обекта тя е предвидила близо 45 млн. лева. Срокът за усвояване на парите е до края на 2022 година, което означава, че строителството трябва да започне най-късно догодина. Община Пловдив обаче закъсня с отчуждителните процедури, които трябва да осигурят трасета за транспортната връзка южно от пробива. Има спорове и за начина, по който тунелът ще се свърже с булевардите “Васил Априлов”, “Руски”, “Христо Ботев” и ул. “Иван Вазов”.

Администрацията на кмета Иван Тотев се забави и с общественото обсъждане на проекта. По време на дискусията възникнаха остри спорове за бъдещето на Бетонния мост, без чието бутане модернизацията на жп линията в района на гарата на практика е невъзможна. И след обсъждането не стана ясно какво в крайна сметка е планирано за трасето между Филипово и Централна гара.

Според експертите, ако делата в съда се проточат, а Общината не се справи със своите ангажименти, това ще вкара в риск не само проекта на НКЖИ за Пловдив, а и цялата дейност на националната компания по модернизацията на ключовия транспортен коридор.

в.Марица