Проект на комбиниран железопътен и пътен мост на река “Дунав”

Комбиниран железопътен и пътен мост на река “Дунав” като неразделна част от АМ “Дунав – Егея”

Проектът ABC+Deе изцяло нов проект. Съкращението означава Свързаност на Егейско море с Балтийско море и река Дунав.

22.02.2021 Гюргево, Румъния и 26.02.2021, Русе, Българияhttps://www.youtube.com/embed/zvGheVCsTFU

ABC+De е проект за създаване на нова, липсваща до момента съвременна транспортна връзка в източната част на Европейския съюз, обхващаща 7 държави-членки -Гърция, България, Румъния, Унгария, Словакия, Полша и Швеция

Пътната част на проекта ABC+Deе Източния клон на пътната инициатива Виа Карпатия.

Източният клон на пътната връзка Виа Карпатия се състои от:

– нова автомагистрала „Тиса“, която започва на пътния възел Бидовце на магистрала D1 в Словакия, минава през Унгария и завършва на магистрала А3 при Залау в Румъния;

– автомагистралите A3, A10, A1 и A0 от Румънска автомагистрална мрежа, които преминават през центъра на страната

– нова автомагистрала „Дунав – Егея“

Тя започва от южната част на новата магистрала A0 Букурещ, минава над река Дунав; през Централна България и завършва в Северна Гърция на магистрала Egnatia Odos близо до
гр. Комотини

Дължините на отделните участъци са както следва:

– АМ „Тиса“ -216 км.

– трасето по магистралите А3, А10, А1 и А0 -494 км.

– АМ „Дунав -Егея“ -403 км.

Около 55 % е делът на двете нови автомагистрали от общото трасе и те ще се изграждат чрез ПЧП.

АМ „Дунав – Егея“ в Румъния

Разработени са алтернативни трасета на магистралата в Румъния. АМ „Дунав – Егея“ преминава над река Дунав по съвременен мост, заместващ съществуващия

Описание на АМ „Дунав – Егея“

– Дължината на АМ „Дунав – Егея“ в Румъния е 55,240 км.

– Тя започва от нов пътен възел (п.в.) Пруни на новата околовръстна магистрала на Букурещ А0, в която се включват потоците от изток, север и запад.

– От п.в. Пруни до границата с България са предвидени 7 пътни възли.

– Преминаването над р. Дунав е по нов комбиниран железопътен и пътен мост в източната част на гр. Русе .

– В България от север на юг магистралата свързва магистралите Хемус, Тракия и Марица и главните пътища от направлението изток –запад.

– Преминава Стара планина през прохода на Републиката.

– Чрез нов п.в. Александрово и по АМ „Марица“ е връзката с Турция.

– Пътните възли в България са 38, чието разположение осигурява достъп и максимално използване на магистралата от икономическите центрове Русе, В. Търново/Г. Оряховица/Лясковец, Ст. Загора/Нова Загора, Хасково/Димитровград, Кърджали/Момчилград.

– Трасето на АМ „Дунав -Егея“ е извън съществуващите пътища. Те се запазват, като се дава възможност за алтернативно ползване и за обслужване на прилежащите територии.

– АМ „Дунав – Егея“ навлиза в Гърция при прохода „Маказа“. Трасето е 20,600 км., от които 10,200 км. са ново строителство и 10,400 км. са реконструкция и удвояване на съществуващо.

– Крайната точка на магистралата е п.в. № 38 Комотини-изток на АМ „Егнатия Одос“.

АМ „Дунав – Егея“ е проектирана с повишени критерии за пътна безопасност.

Габаритът е 29,50 m, а проектната скорост, която се равнява на допустимата максимална скорост, е V пр. = 140 km/h.

Времето за пътуване с кола от магистрала A0 в Букурещ до магистрала Egnatia Odos в Гърция ще бъде 3 часа и 35 минути.

За камион с ремарке от границата RO / BG до границата BG / GR пътуванетощебъде3 часа и 55 минути.

Общата дължина на магистралата е 403 km

55,240 km в Румъния, 327,150 km в България и 20,600 km в Гърция

АМ „Дунав – Егея“ е в съответствие с политиките на Европейския Съюз за:

– Свързаност – тя е проект от взаимен интерес за Румъния, България и Гърция, както и за останалите страни от Източната част на ЕС и е част от основната TEN-Tмрежа;

– „Зелена сделка“ – магистралата ще доведе до намаляване със 100000 т./г. генерирането на парникови газове;

– Дигитализация–катонеразделначастотпроектае5Gмрежаотнационалноитранс-европейскозначение;

– Мултимодалност – благодарение на магистралата ще се развият мощни логистични и производствени центрове в Букурещ, Гюргево, Русе, Г. Оряховица, Ст. Загора, Хасково, Комотини;

– Опазване на околната среда и биоразнообразието – само в участъка Русе – В. Търново са предвидени17 екодукта за преминаване на диви животни;

– Алтернативни източници на енергия и горива – наред с традиционните горива по трасето са предвидени станции за зареждане с електроенергия, втечнен природен газ и водород.

За България АМ „Дунав – Егея“ е:

– Гръбнакът на транспортната система в средата на страната в направлението север-юг;

– Структуроопределящият фактор за социално-икономическо развитие, както на Северна така и на Южна България

– Еднаква по значение на магистралите “Тракия” и “Хемус”.

Изграждане на съвременен комбиниран железопътен пътен мост над река “Дунав” при Русе – Гюргево, заместващ съществуващия мост

Трябва ли нов мост над река Дунав при Русе – Гюргево?

Новата АМ „Дунав – Егея“, която е от общоевропейско значение:

– наистина свързва два TEN-T коридора – Рейн – Дунав и Ориент – Източно Средиземноморски,

– част е от основната мрежа, изисква мостовото съоръжение да бъде съответстващо на нейното значение.

– Сегашният Дунав мост, който е проектиран и построен през годините 1950 -1954, е морално остарял, а след около 20 -30 години мостът също така ще бъде и физически остарял.

– Мостът е неподходящ, както за настоящия автомобилен трафик, така и за съвременните изисквания на железопътния транспорт.

Само пътен или комбиниран железопътен и пътен мост трябва да бъде мостът за автомагистралата?

– Политиката на Европейския съюз има за цел да увеличи дела на железопътния транспорт.

– Привеждането в съответствие с техническите и експлоатационните стандарти на ЕС изисква модернизация на железопътната инфраструктура и подвижния състав.

2021 е обявена от ЕС за година на железопътния транспорт. Колко железни пътя трябва да има по новия мост – един или два?

– Разгледани са варианти с един и два железни пътя по новия мост.

– Предложението е за еднопътна, електрифицирана, железопътна линия за максимална скорост 120 км./час и увеличаване на пропусквателната способност чрез скъсяване на разстоянието за разминаване на влаковете от двете страни на моста до 3920 м. посредством изграждане на две нови гари с предназначение на гарите за товарен и пътнически трафик. В България това е „Нова гара Русе – Изток“ , а в Румъния -„Гюргево -Изток“.

– При необходимост ще може да се ползва железопътната линия на съществуващия Дунав мост.

– Вариантът е дискутиран с НКЖИ и с CFR infrastructura.

Изграждането на нов комбиниран железопътен и пътен мост над река Дунав при Русе-Гюргево и прилагането на общ подход и решения, както за пътната, така и за железопътната инфраструктура, а също така за прилежащите инфраструктури в Русе и Гюргево е неразделна част от проекта за АМ „Дунав – Егея“

Разглеждат се три варианта за местоположение на съвременен мост, заместващ сегашния Дунав мост (подреждане на вариантите от изток на запад):

– АМ „Русе – В. Търново“, която започва по средата на река Дунав в близост до Мартен и за която няма информация за бъдещ мост, който се предполага, че ще бъде само пътен

– АМ „Дунав – Егея“ – комбиниран железопътен и пътен мост от източната страна на сегашния Дунав мост

– АМ „Дунав – Егея“ – комбиниран железопътен и пътен мост от западната страна на сегашния Дунав мост

АМ „Дунав – Егея“ – Съвременен комбиниран железопътен и пътен мост от западната страна на съществуващия мост

Ситуация на мостовете и прилежащата инфраструктура

Поглед от Гюргево към Русе

Поглед от Гюргево към Русе

Поглед от Русе към Гюргево

Поглед от Русе към Гюргево

Поглед към моста откъм България

Поглед към моста откъм Румъния

Поглед от българския бряг

Поглед от румънския бряг

Близък поглед към моста от румънската страна

Близък поглед към моста от българската страна

Движение по моста

Нова гара Гюргево-изток

Ефективна железопътна транспортна свързаност на Русе и Гюргево и на двата града с големия икономически център Букурещ

– Железопътният компонент на проекта за заместващ мост на съществуващия Дунав мост е част от концепцията за пътнически железопътен транспорт от Централна гара Русе през Гюргево-Север до спирка на метрото в Букурещ.

– В зависимост от инвестиционните планове за Букурещкото метро са разгледани два варианта –начална /крайна гара „Прогресул“ и метро линия М4 и нова начална/крайна гара „Беркени“ и метро линия М2.

– Започналото възстановяване, реконструкция и модернизация на железопътната линия Букурещ –Гюргево Север е предпоставка за развитие на бързиекологичен транспорт между Русе, Гюргево и Букурещ.

– Заподвижниясъставсаподбранисъвременни,екологични,регионалнисъчлененивлакове;

Съвременни, екологични, регионални, съчленени влакове

В таблицата е показано движението на бърз влак от станция на метрото в Букурещ до Централна гара Русе. Времето за пътуване е 48 минути.

– Съществуващата от двете страни на реката в Русе и Гюргево железопътна инфраструктура е предпоставка за развитие на нов вид транспорт -градска железница.

– Териториалният обхват на новата градската железница в Русе е от Западна промишлена зона до гр. Мартен. Предвижда се ползване на съществуващите и изграждане на нови железопътни линии.

– Проучени са: връзка от Централна ж.п. гара до гара Русе –Запад и при ЗОИ „Труд“ до гара Русе –Север, така че да се образува пръстен.

– За прекратяване движението на товарни влакове през средата и по дължината на гр. Русе са изследвани трасета за обходна железопътна линия за товарен трафик от южната страна на гр. Русе, които са дискутирани с НКЖИ.

– Гарите и спирките на новата градска железница в Русе са 18 бр. На основни гари са предвидени паркинги от типа P&R(parkandride). Паркингът при гр. Мартен, заедно с гарата на градската железница ще намали навлизането на автомобили в гр. Русе.

– В Гюргево спирките на градската железница са 12. Предвижда се нова северна обходна ж.п. линия, която да свързва Западната и Северната гари.

– Подвижният състав на новите градски железници и нормите за движение ще бъдат уеднаквени, така че влаковете от двете страни на реката да могат да пътуват безпроблемно във всеки от двата града – Русе и Гюргево.

Реконструкция, модернизация и ново строителство на железопътни мрежи в района на Русе и Гюргево

В проекта за развитие на ж.п. възел Русе, следва да бъдат включени елементите:

– южна обходна ж.п. линия на гр. Русе

– прилежаща ж.п. инфраструктура на новия мост на р. Дунав

– лека градска железница в Русе и връзка с тази в Гюргево

В Румъния наред със започналото възстановяване на ж.п. линията Букурещ – Гюргево-Север, следва да се реализират следните проекти:

– цялостна реконструкция и модернизация на ж.п. линия Букурещ -Гюргево, вкл. електрифициране

– електрифициране на ж.п. линия Гюргево –Север – Виделе

– реконструкция на гара Гюргево –Север, вкл. да могат да бъдат обслужвани товарни влакове с дължина 740 м.

– прилежаща инфраструктура на новия мост на р. Дунав

– северна обходна ж.п. линия на гр. Гюргево

– лека градска железница в Гюргево и връзка с тази в Русе.

Каква ще бъде съдбата на съществуващия Дунав мост?

Сегашния Дунав мост ще бъде запазен.

Железопътната част ще бъде поддържана като резервен вариант на железопътната линия по новия мост.

Движението на МПС по Дунав мост ще бъде преустановено. Той ще се ползва за пешеходци, като отделни алеи ще бъдат обособени за велосипедисти и малки електрическимоторчета –скутери.

За преминаването по моста няма да се плаща и така ще се създадат условия за свободно движение на хората от двете страни на реката.

Мостът ще бъде преустроен за разходки, почивка и забавления и ще се превърне в любимо място на жителите на Русе, Гюргево и Букурещ, а също така и туристическа атракция с европейско значение.

Новите начини за преминаване и проверка на границата, като основа за развитие на икономиката и връзките между двете държави

В проекта са разгледани и подсигурени два режима на преминаване и проверка през общата граница.

1. Сегашният начин, изискващ проверка на лични документи и митнически контрол ще се осъществява само на един ГКПП – този на румънска територия.
С цел избягване образуването на колони от товарни автомобили по пътищата от двете страни на границата и създаване на нормални условия за водачите са предвидени два буферни паркинга, съответно за пътуващите към Румъния и за пътуващите към България.

2. Транзитно преминаване при условията на Шенгенското пространство.

И двете държави засега не са членове на Шенгенското пространство.

Министър-председателят на Румъния – г-н Флорин Къцу неотдавна декларира плановете на правителството за влизане на страната в Шенгенското пространство през 2021 год.

„Лардж Инфрастръкчър Проджектс“ ООД от години настоява за създаване временно на „Малък Шенген“ между България и Румъния, тъй като и двете държави имат готовност за членство в „Шенген“.

Елемент в подкрепа на транзитното преминаване на границата ще бъде системата за електронно заплащане за ползването на новия мост без да се налага спиране.
Прилагането на „Малък Шенген“ или пълноправното членство в Шенгенското пространство на България и Румъния е крайно необходимо за икономическото им развитие и за връзките между хората от двата бряга на реката.

Близки цели и срокове за реализиране на проекта за АМ „Дунав – Егея“ и за съвременния комбиниран мост над река Дунав при Русе – Гюргево

1.Решение относно начина на финансиранена моста-с публични средства или чрез концесия за строителство (най-ефективния, бърз и правилен начин) до м. май2021

2.Подписване на Меморандум за разбирателство между правителствата на Румъния, България и Гърция за създаване, изграждане и експлоатация на АМ „Дунав –Егея“
по време на годишната среща на инициативата „Три морета“ през м. юни 2021 в София

3.Технико-икономически анализи и ОВОС за избор на вариантите на моста, включително на прилежащата инфраструктура в България и Румъния (инициативата може да бъде подета от всяка една от страните) до месец септември 2021

ЗАКЛЮЧЕНИЯ

1.Частната инициатива за големи инфраструктурни проекти е основната движеща сила и е алтернатива, за която има доказателства от световната и националната практика.

2. Подкрепата на местните и регионални власти е от изключително значение.

Обединението на 1. и 2. е предпоставка за успеха на проектите

Румен Марков – управител на ЛИП

Лардж Инфрастръкчър Проджектс (ЛИП) създава и разработва големи проекти в областите транспортна инфраструктура и управление на водите.

Проектите са от общоевропейско значение. Те са в интерес, както на държавите в обхвата на проекта, така на целия Европейски съюз.

Частната инициатива и преобладаващото участие на частни инвестиции в създаването, разработването, изпълнението и последващата дългосрочна експлоатация на проектите са гаранция за икономическата им рентабилност и ползи за обществото.

Проектите, които ЛИП разработва, ще бъдат реализирани чрез концесии за строителство.

Ефективността, устойчивостта във времето, мултимодалността и модерните технологии са основните двигатели на проектите на ЛИП.

Източник: https://www.dunavmost.com/novini/proekt-na-kombiniran-zhelezopaten-i-paten-most-na-reka-dunav?fbclid=IwAR0cIZGgvyOFR-QTzjF1Ri7ic88RzwDMa19oIuhOdwYDStyGd58Dk8Po4R8

автобус с деца катастрофира
Автомобилен транспорт

Автобус с деца катастрофира до Търговище

юни 14, 2024

Автобус с деца е катастрофирал близо до Търговище. Няма пострадали деца при инцидента. Катастрофата е станала малко след 12:00 ч., като автобу…

Влак на бдж
ЖП транспорт

Пътнически влак дерайлира

юни 11, 2024

Затруднено е движението на влаковете, които преминават през Подбалканската железопътна линия поради излизане от релсите на локомотив и дв…