RASTIA изпрати и получи писмо от МТИТС относно мерки за преодоляване на кризата ” COVID-19 ” при транспортиране на стоки и суровини

На 23 март Асоциация по железопътна сигнализация, автоматика, комуникация и индустрия изпрати писмо до Министерство на Транспорта информационните технологии и съобщенията и на 25 август 2020 година получихме следния отговор:

МТИТС приема мерки за преодоляване  на кризата “COVID-19” при транспортиране  на стоки и суровини по направлението Турция (Истанбул) – България (София – Пловдив) – Сърбия (навлизане при Драгоман) -Румъния (навлизане при Дунав мост l или 2) – Унrария (Будапеща) -Австрия (Виена) или Чехия (Прага), и след постъпили становища от Национална компания “Железопътна инфраструктура” (НК “ЖИ”) и “БДЖ-Товарни превози” ЕООД, Ви уведомявам следното:

Лицензираните железопътни превозвачи, съвместно с товародателите, организират и управляват технологичния процес по зараждането и формирането на товаропотоците от и за различни направления, като резултат от този процес е необходимостта от превозването на товарите посредством товарни влакове. За тази цел лицензираните железопътни превозвачи подават заявки за разпределяне на капацитет от железопътната инфраструктура, което  съгласно Закона за железопътния транспорт  е и едно от основните задължения  на НК  “ЖИ”.  В тази насока компанията оказва съдействие и подкрепа, като максимално бързо отговаря на потребностите на превозвачите от разпределяне на капацитет под формата на влаков маршрут, особено по цитираното от Вас направление Турция -България -Сърбия -Румъния -Унгария -Австрия/Чехия.

Основното направление за транзит от и към Турция през Република България е по трасето Свиленград – Драгоман и оттам през Сърбия. Трафикът през Дунав мост 1 (Русе) обслужва товари за Румъния, а този през Дунав мост 2 (Видин) е минимален поради състоянието на железопътната  инфраструктура  в Румъния.

Следва да се отчете, че прехвърлянето на товарите от автомобилния към железопътния транспорт значително би могло да съкрати сроковете на доставка и по този начин да се премахнат  струпванията   на  товарни   автомобили   по  граничните   преходи. ,,БДЖ-Товарни превози” ЕООД, счита че има възможност да извършва транзитен превоз през Република България по направлението Свиленград -Драгоман в рамките на 14-16 часа, включително с нормалните  престои  на граничните преходи.

Във връзка с усложнената ситуация в следствие на COVID- 19, както в Република България, така и в съседните на нас страни, и утежнената обстановка по границите, са предприети мерки за договаряне на допълнителни влакови трасета за товарни влакове. Проведени са разговори с представители на TCDD и са договорени нови влакови трасета през граничния преход Свиленград -Къпъ Куле. Създадена е оперативна връзка за взаимодействие с TCDD за максимално бързи и опростени процедури за удовлетворяване на нуждите на превозвачите от допълнителни влакови трасета, което  гарантира  безпрепятствено  и  с повишен  приоритет на такива  превози по цитираното направление.

Също така, следва да се отбележи, че в страната по очюшение на железопътната инфраструктура, в частта на заплащаните от превозвачите инфраструктурни такси, действат мерки за стимулиране на комбинирания транспорт. Приетите облекчения се изразяват в намаление на заплащаните инфраструктурни такси за превоз на контейнери с блок-влакове и превоз на товарни автомобили/ремаркета/полуремаркета с блок-влакове съответно с 1 0% и 30%.

По отношение на предложенията свързани с премахване на инфраструктурните такси, таксите за енергия и таксата за заявен и неизползван капацитет за период от 12 до 36 месеца, считаме за неоснователни, тъй като за такъв период и при липсата на  съпътстващи компенсации за поддържане състоянието на железопътната мрежа ще има неблагоприятни последици за железопътната  инфраструктура  и за тяговия подвижен  състав на  превозвачите. Предвид гореизложеното, Ви информираме, че Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията подкрепя Вашето предложение за стартиране на ежедневни превози по направлението Турция – България – Централна и Западна Европа за безпрепятствено превозване на стоки и суровини и се ангажира да участва в мероприятия с тази цел.

Писма:

Източник: RASTIA

Влак на бдж
ЖП транспорт

Пътнически влак дерайлира

юни 11, 2024

Затруднено е движението на влаковете, които преминават през Подбалканската железопътна линия поради излизане от релсите на локомотив и дв…