С 3,5 млн. лв. намалява главницата по заема на „Пристанище Бургас” ЕАД

 

Правителството одобри проект на Споразумение за изпълнение на задължение на „Пристанище Бургас” ЕАД по Подзаемно споразумение за обслужване на заема по проект „Разширение на пристанище Бургас”. С решението се предвижда размерът на главницата на задължението на „Пристанище Бургас” ЕАД да бъде намален с 3,5 млн. лв. Това е размерът на направената от дружеството вноска в централния бюджет в изпълнение на Постановление №285 на Министерския съвет от 2013 г. Тази вноска не представлява дивидент.

Източник: http://www.burgasinfo.com, 16.07.2014