СИНХРОН-С завърши проект за пожарна безопасност на Централна гара София

В края на месец април СИНХРОН-С завърши проект за пожарна безопасност в обновената сграда на Централна жп гара София.

 

Дейността е част от проекта „Рехабилитация на гаров комплекс Централна гара София“ на Национална компания Железопътна инфраструктура и включва доставка и монтаж на оборудване, тест и пускане в експлоатация на системи за пожарогасене с инертен газ. Изградените инсталации обхващат над 70 технически помещения – сървърни зали, помещения с електрооборудване, дизелгенератори и трафопостове.

Възложител на СИНХРОН-С по настоящия проект е ДЗЗД „Обединение ГБС – Централна гара София“, главен изпълнител на обекта. Дейностите се финансират и изпълняват в рамките на оперативна програма „Транспорт“ на Европейския съюз.

СИНХРОН-С е с дългогодишна практика в областта на проектирането, изграждането, пускането в експлоатация и обслужването на системи за пожароизвестяване и пожарогасене. Централна гара София е поредната мащабна реализация на компанията, което е висока оценка за професионализма и ангажираността на СИНХРОН-С към разрешаване на комплексни проблеми в областта на пожарната безопасност.                                                              Източник : www.logistika.bg

Автомобилен транспорт

Директорът на Волво: Сделката за въглеродните емисии в транспорта е ключова за реорганизацията на автомобилното производство

април 9, 2024

“Изпълнението на схемата за ценообразуване на въглеродните емисии на ЕС за пътния транспорт е от съществено значение за разработването…