Милчо Ламбрев, генерален директор на НКЖИ: Отчуждения на терени бавят европроектите

– Г-н Ламбрев, успяхте ли да приключите проектите по старата ОП "Транспорт" (ОПТ)?

– През последните два месеца метеорологичната обстановка беше благоприятна, което ни помогна да приключим голяма част от ангажиментите, поети за 2015 г. и да се поздравим с успех на много от модернизираните жп отсечки.

Ще започна с най-големия проект Пловдив – Свиленград – турска граница, който се довършва. В момента се работи в отсечката Димитровград – гара Свиленград. Гара Димитровград е готова на 100%, с подписан Акт 15. Там вече минаха 72-часовите проби и в близките дни тя ще бъде пусната в експлоатация. Напълно завършени са железният път, контактната мрежа и всички съоръжения и в участъка Димитровград – Симеоновград, включително и гара Нова надежда. Вече изтича срокът за отстраняване на нередностите и ако всичко е наред, и там ще се поздравим с подписване на Акт 15. Забавихме се единствено с гара Симеоновград, и то заради налагащите се отчуждения. За пореден път се убедихме, че отчуждаването е един много тежък и сложен процес в България, който, за съжаление, не можем да контролираме. Само поради забавянето на отчуждителните процедури ще се наложи да продължим работата по обекта още 7-8 месеца.

– Кога изтече първоначалният краен срок за предаване на гара Симеоновград за експлоатация?

– Той изтече доста отдавна. Сега сме в преговори за сключване на допълнително споразумение за удължаване срока на проекта поради тези обективни обстоятелства. Напълно завършихме и изграждането на трите тягови подстанции (ТП) по линията Пловдив – Свиленград – турска граница – в Свиленград, Симеоновград и Димитровград. Единственият ни проблем е изграждането на стълбовната линия, с която захранваме ТП Симеоновград от енергийния комплекс "Марица-изток". Причината и там е забавянето на отчужденията на стъпките, на които ще се монтират стълбовете на довеждащия далекопровод. Надявам се в рамките на 5-6 месеца догодина да приключим и този проблем, за да пуснем основното захранване от "Марица изток", тъй като сега използваме аварийното.

– Докъде стигнахте с другия голям проект – за модернизацията на жп линията Пловдив – Бургас?

– Там работата върви добре. Участъкът Михайлово – Калояновец е 100% готов (Лот 1), с издаден Акт 16. Там работим единствено за отстраняване на щетите, нанесени върху железния път от дерайлирането на влака при тежкия инцидент на гара Калояновец, както и от наводнението, което заля гара Михайлово.

– Защо чак сега?

– Защото процедурата за избор на изпълнител се забави по обективни причини, но вече избраният такъв ще отстрани щетите до края на годината. Знаете, че отсечката Калояновец – Ст. Загора отдавна е приключена. На съоръженията на гара Ст. Загора се извършиха 72-часовите проби и до края на годината ще я пуснем в експлоатация.

По Лот 2 на проекта (Ст. Загора – Зимница) сме изпълнили 94% от обема работи. Единствено не е завършена централизацията на гара Ямбол, и то по причини, независещи от възложителя, а от консорциума изпълнител. Надяваме се в първите месеци на 2016 г. и там да приключим и да се поздравим с напълно завършен Лот 2.

Ситуацията по Лот 3 обаче е малко по-тежка. Там са изпълнени доста от междугарията и се работи по подмяна на контактната мрежа и други довършителни дейности, но още поне 5-6 месеца ще са необходими, за да приключим докрай работата по него и съответно по целия проект – Фаза 1 на отсечката Пловдив – Бургас.

– Какво стана с обновяването на гара Бургас?

– Крайният срок за завършването й е март 2016 г., но предполагам, че с темповете, с които работим, до края на януари ще се поздравим с подписване на Акт 15, което ще ни даде възможност да я пуснем в експлоатация преди Националния празник. Нашата идея беше да се преборим да подпишем Акт 15 за Празника на Бургас – 6 декември, но за съжаление не успяхме. За гара Бургас вече проведохме и търговете за наематели на бъдещите търговски обекти, което е важно, за да могат още с пускането на гарата пътниците да задоволяват потребностите си от храна, напитки и пр.

– Като заговорихме за гари – кога ще приключи модернизацията и на Централна гара София?

– Това е един изключително тежък обект, който продължи да изпълнява функциите си през цялото време на ремонтните дейности. Вече приключи ремонтът на всички перони, с изключение на 2-ри и 4-и челен. Работи се и по южната фасада на блокове А и B, а C, D и E са готови. Работи се усилено, с много хора на обекта, като изпълнителят – "Главболгарстрой", стриктно спазва всички технологични срокове. Надявам се в началото на март да бъде подписан Акт 15, а в края на март, когато изтича крайният срок – да пуснем модернизираната гара София в експлоатация.

– Докъде стигна работата по най-забавения проект по ОПТ – отсечката Септември – Пловдив?

– Тя също е сред приоритетите ни за тази година. На Лот 1 (Септември – Пазарджик) и Лот 2 (Пазарджик – Стамболийски) работата се забави поради проблеми на изпълнителите. През последните два месеца там се работи усилено и част от изоставането беше наваксано, като изпълнението вече е около 65-66%. Над 96% вече е готов Лот 3 Стамболийски – Пловдив.
Усилено работим и по изграждането на интермодалния терминал край Пловдив, който се движи с добри темпове и мисля, че ще бъде готов до края на юни, т.е. – поне 4 месеца преди крайния срок, заложен в договора. Вече дори подготвяме и тръжната процедура за избор на оператор на интермодалния терминал.

Искам да отбележа, че НКЖИ плаща редовно на изпълнителите, което е огромен успех, имайки предвид, че заради наказателна процедура не получаваме пари от Брюксел. В тези тежки дни държавата се погрижи за нас, като през октомври финансовото министерство ни отпусна 110 млн. лв. заем, благодарение на който ние успяваме да се разплащаме по всички проекти. Държавата пое и още една инициатива – да заплаща авансово средствата по европроектите, които после ще се върнат от ЕК. Това наистина е огромна помощ за нас, за което искам да изкажа горещата си благодарност към кабинета.
Освен по проектите, финансирани по ОПТ, тази година усилено работихме и по програмата за обновяване на жп мрежата, финансирана чрез капиталовия трансфер със 105 млн. лв.

Накрая искам да отбележа, че 2015 г. беше една напрегната и тежка година за нас. Справихме се с много изключително сложни задачи, за което искам да изкажа своята огромна благодарност на колегите от ръководния екип и на всички служители на компанията за високия професионализъм. И нека 2016 г. бъде здрава, щастлива и още по-успешна година за всички нас.

 

Източник: в. Стандарт