СИНПИ: Международна конференция „Балканите – за мир, сигурност, сътрудничество и партньорство“

21 септември 2023 г. (четвъртък), в София, ще се проведе Международна конференция „Балканите – за мир, сигурност, сътрудничество и партньорство”, организирана от Стратегическият институт за национални политики и идеи (СИНПИ), Форум за балкански транспорт и инфраструктура (ФБТИ) и Националната асоциация за международни отношения (НАМО).

Форумът е под патронажа на президента на Р България г-н Румен Радев и ще бъде открит от вицепрезидента на Р България г-жа Илияна Йотова.

В конференцията ще вземат участие представители на граждански и бизнес организации, както и на научните среди от балканските държави.

Събитието ще се проведе от 10.00 часа, в Бална зала на хотел „Интерконтинентал“ (пл. „Народно събрание“ №4).

Програма и участниците в Международната конференция.

ПРОГРАМА

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ 

„БАЛКАНИТЕ – ЗА МИР, СИГУРНОСТ, СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПАРТНЬОРСТВО“

ПОД ПАТРОНАЖА НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Г-Н РУМЕН РАДЕВ

СОФИЯ, 21.09.2023, ХОТЕЛ ИНТЕРКОНТИНЕНТАЛ, БАЛНА ЗАЛА

9.00 – 10.00 ч. РЕГИСТРАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ 

10.00 – 10.10 ч. ОТКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА – ЧАВДАР МИНЧЕВ, ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАМО И ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СИНПИ 

10.10 – 10.25 ч. ВСТЪПИТЕЛНО ИЗКАЗВАНЕ ОТ ВИЦЕПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Г-ЖА ИЛИЯНА ЙОТОВА

10.25 – 10.40 ч. ОСНОВЕН ЛЕКТОР (KEYNOTE SPEAKER) – Д-Р КАЛОЯН ПАРГОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СИНПИ

ЗА НОВ ПОДХОД И ГРАЖДАНСКИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА МИРА И СИГУРНОСТТА НА БАЛКАНИТЕ И В РЕГИОНА НА ЧЕТИРИТЕ МОРЕТА – ОТ ХИБРИДНО ПРОТИВОПОСТАВЯНЕ КЪМ РАЗБИРАТЕЛСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО.

10.40 – 10.55 ч. ОСНОВЕН ЛЕКТОР (KEYNOTE SPEAKER) – ПРОФ. Д-Р ЯНКО ЯНЕВ, ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА NUCLEAR KNOWLEDGE MANAGEMENT INSTITUTE, ВИЕНА

ВЪЗМОЖНО ЛИ Е БАЛКАНСКО ЯДРЕНО СЪТРУДНИЧЕСТВО В ЕНЕРГЕТИКАТА?

10.55 – 11.00 . Изказване от името на RUMELİSİAD – г-жа Найме Кашмер, член на Борда на директорите на RUMELİSİAD, Турция

ПЪРВИ ПАНЕЛ 

ЗА МИР И РАВНА СИГУРНОСТ НА БАЛКАНИТЕ: РИСКОВЕ, ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, ВЪЗМОЖНОСТИ И НОВИ ИНИЦИАТИВИ

11.00 – 13.00 ч. Изказвания и дискусия

Модератор: г-н Младен Червеняков, посланик (Черна гора и Словения), бивш министър на правосъдието на Република България

Панелисти:

– Глобални промени и динамика на регионализма: „Големият“ Балкански регион – проф. д-р Али Текин – Декан на Факултета по икономика, администрация и социални науки, Istanbul Gedik Universitesi

    – Сериозен ли е ЕС за Балканите? Европейската интеграция и разширяване в променлива и предизвикателна международна среда – проф. Йоанис Гунарис, Институт за алтернативни политики ENA, Атина, Гърция

    – Глобалната промяна и сигурност: Балканите в търсене на стабилност – д-р Драгана Трифкович, генерален директор, Център за геостратегически изследвания, Сърбия

    – Ролята на НПО в постигането на Целите за устойчиво развитие на Бълканите – предизвикателства и възможности – г-н Мариус Галбенуса, председател, Европейски ресурсен център за устойчивост, Румъния

    – Ролята на субнационалните участници в областта на трансграничното сътрудничество в Югоизточна Европа, институционализиране (ЕГТС, еврорегиони, мрежи и др.) и ролята на финансовите стимули – г-н Йоанис Анастасиадис, Директор на ЕГТС HELICAS, Гърция

– Балканската демографска бомба със закъснител – сбогом, Балкани през ХХll век? – г-н Владимир Данчев, Председател на Управителния съвет на Българо-финландското дружество за приятелство, България

    – г-н Благой Шаторов, секретар, Културен клуб “Иван Михайлов”, Битоля, Република Северна Македония

13.00 – 14.00 ч. ОБЕДНА ПАУЗА 

ВТОРИ ПАНЕЛ

УТВЪРЖДАВАНЕТО НА ОБЩО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО И СТРАТЕГИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА НА БАЛКАНИТЕ И  ПРИЛЕЖАЩИТЕ МОРСКИ ПРОСТРАНСТВА КАТО ВАЖЕН ФАКТОР ЗА ИКОНОМИЧЕСКАТА, ЕНЕРГИЙНА, ТРАНСПОРТНА, КУЛТУРНА И ЦИВИЛИЗАЦИОННА СВЪРЗАНОСТ

14.00 – 16.00 ч. Изказвания и дискусия

Модератор: г-н Петър Мутафчиев, председател на Форум за балкански транспорт и инфраструктура, бивш министър на транспорта на Република България

Панелисти:

– Ролята на географските означения като инструмент за икономическо развитие на Балканите – проф. д-р Гоце Наумовски, директор, Институт за правни науки и проф. д-р Владо Бучковски, Сдружение за изследване на обществените науки “Аргументум”, Република Северна Македония

– Предизвикателствата пред икономиките на балканските държави, възможности за икономическо сътрудничество между тях – г-жа Даниела Везиева, бивш министър на икономиката на Република България

– Съществени и процедурни промени в публичните политики и реформи в ерата на „пермакризата“ – д-р Панайотис Каркацулис, експерт по публична администрация, бивш член на Парламента, Гърция

– Балкански железопътни инфраструктурни възможности – проф. д-р Симеон Ананиев, ФБТИ, преподавател във Висшето транспортно училище ”Тодор Каблешков”, председател на South-East European Cooperation Process

– Туризмът на страните от Западните Балкани и Черноморския регион в контекста на новите предизвикателства – г-жа Мариела Павлова, член на съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД

– Културното наследство на Балканите и неговия принос към културното многообразие на ЕС – г-жа Милена Селими, представител на българската общност в Комитета за националните малцинства, Албания

– Транснационалните магистрали на Балканите – предпоставка за общ икономически растеж – арх. Иван Данов, бивш министър на инвестиционното проектиране на Република България

– Съображения за безопасност при енергиен преход – д-р Тасула Киприаниду Леонтиду и д-р Елени Леонтиду, Antemis Innovation, Кипър

– Изграждане на хидротехнически комплекси в българо-румънския участък от р. Дунав – инж. Георги Георгиев, един от основателите на ФБТИ, главен експерт за река Дунав и Дунавския басейн

– Възможности за подобряване на свързаността на Балканите (ключови проекти и инициативи) – доц .д-р Николай Цонков, директор, Научноизследователски център за регионални изследвания, УНСС, България

16.00 -16.15 ч. КАФЕ-ПАУЗА

ТРЕТИ ПАНЕЛ

ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА „АПЕЛ ЗА МИР И РАВНА СИГУРНОСТ НА БАЛКАНИТЕ“ И НА МЕМОРАНДУМ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПАРТНЬОРСКА МРЕЖА ОТ БАЛКАНСКИ НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ, ЧИЯТО ЦЕЛ Е ДА ПОДПОМАГА РАЗВИТИЕТО НА ПРОЕКТИ В ОБЛАСТИТЕ, В КОИТО ИМАМЕ ОБЩИ И СЪВПАДАЩИ ИНТЕРЕСИ.

Модератор: г-н Чавдар Минчев, посланик, председател на НАМО, член на Управителния съвет на СИНПИ, главен редактор на списание „Международни отношения“

16.15 ч. Представяне на проектите на Апел и Меморандум

16.30 – 17.30 ч. Обсъждане на проектите

17.30 ч. ЗАКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА – д-р Калоян Паргов, председател на СИНПИ