Служители на НКЖИ ще получат сертификати в сферата на енергийната ефективност

На 11.04.2016 г., в централната сграда на Българска академия на науките ще бъдат връчени професионални сертификати за придобити знания и умения в сферата на „Енергийната ефективност“ на служители от НКЖИ.

 

Проектът „Норвежкият опит за устойчива енергетика и околна среда в България – повишаване на административния капацитет на българските държавни и местни власти в сферата“ е класиран от Министерството на енергетиката на първо място сред 30 други проектни предложения в сферата на енергетиката. Основен принос за този успех има опитът на българските експерти от института и техните норвежки колеги от компания GK Norgre – лидер в изпълнението на екологични проекти в Скандинавия.

 

Проектът е финансиран по Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“, грантова схема „Обучение и образователни дейности за повишаване на административния капацитет, свързан с мерките за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници“.

 

Съвместната работа допринася за укрепването на двустранните взаимоотношения между Кралство Норвегия и Република България, чрез обмяна на опит и знания в сферата на околната среда, енергетиката, иновативните технологии и образованието.

ЖП транспорт

Железничари с отворено писмо до транспортния министър

На дневен ред може би е необходимо предприемането на стъпки за изготвяне и приемане на национална транспортна политика, както и актуализиране на търговските политики в железопътните дружества с цел привличане […]

ЖП транспорт

Бившият директор на НКЖИ Красимир Папукчийски стана зам.-министър на транспорта

Със заповед на министър-председателя Гълъб Донев са назначени трима заместник-министри. На длъжността заместник-министър на транспорта и съобщенията е назначен Красимир Папукчийски. Заемал е различни ръководни длъжности в Национална компания „Железопътна […]

Автомобилен транспорт

АПИ обяви обществена поръчка за проект на магистрала “Гюешево – Дупница“

Агенция „Пътна инфраструктура“ днес стартира обществена поръчка за избор на изпълнител за изработването на идеен и технически проект с подробен устройствен план – парцеларен план за изграждането на автомагистрала „Гюешево […]