Стартира първият жп проект по Механизма за свързана Европа

Подписаха договора за проектиране и строителство на железопътния участък София – Елин Пелин за 120 млн. лв. без ДДС „Започваме изпълнението на първия железопътен проект, финансиран със средства от Механизма за свързана Европа." Това заяви министърът на транспорта , информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски по време на подписването на договора за проектиране и строителство на железопътния участък София – Елин Пелин. В модернизацията на отсечката ще бъдат инвестирани 120 млн. лв. без ДДС. На церемонията бе сключен и контрактът за рехабилитация на жп участъка Скутаре – Оризово, част от проект „Рехабилитация на железопътната инфраструктура по жп линията Пловдив – Бургас, фаза 2". Той е на стойност 63 млн. лв. без ДДС и се финансира от Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014 – 2020". Договорите с избраните изпълнители бяха парафирани от генералния директор на Национална компания „Железопътна инфраструктура" (НКЖИ) инж. Милчо Ламбрев и зам. генералния директор „Стратегия и администрация" инж. Христо Алексиев. „София – Елин Пелин е един от четирите транспортни проекта, одобрени през 2015 г. още при първото набиране на предложения по Механизма за свързана Европа. Пожелавам успех на строителите и на НКЖИ, за да се реализират обектите в срок и с необходимото качество. Ако изпълнителите и на двата проекта работят в график, транспортният коридор от сръбска граница до пристанище Бургас ще бъде изцяло завършен до 2022 г.", каза министър Московски . Министър Ивайло Московски посочи, че инвестициите в новия програмен период следват логическа последователност на предишните проекти и целта е до няколко години да има две изцяло завършени железопътни направления. По думите му България е усвоила на 100% средствата по Приоритетна ос 1 за развитие на железопътната инфраструктура на Оперативна програма „Транспорт 2007 – 2013".„Проектиране и строителство за модернизация на железопътен участък София – Елин Пелин" е част от проекта за модернизация на железопътна линия София – Пловдив. Отсечката включва 23 км двойна жп линия, а изпълнител на обекта е „Келет АБ" ДЗЗД, съставено от „Келет – УТ", Унгария, и АБ АД, Хасково. Срокът на договора е 4 години, от които 1 година за проектиране и 3 години за строителство на отсечката. СМР ще включат и обновяването на няколко гари -Подуяне, Искър и Казичене. „Рехабилитация на железопътни участъци Скутаре – Оризово и Стралджа – Церковски, част от проект: „Рехабилитация на железопътната инфраструктура по жп линията Пловдив – Бургас, Фаза 2" е със срок на изпълнение 3 години. Отсечката Скутаре – Оризово е с дължина 26 км единична жп линия. Изпълнител на проекта е Обединение „Европейски железници", което включва „Трейс Груп Холд" АД, „Инфраструктурно строителство" ЕАД и „РВП Илиянци" ЕООД. Министър Ивайло Московски съобщи още, че свободният ресурс no MCE, с който България разполага, е около 110 млн. евро. За този финансов обем страната ни ше подготви пакет от проекти. В частта за жп инфраструктура България ще кандидатства по Механизма за свързана Европа с отсечката Волуяк – Драгоман. За да имаме проекти в резерва, допълнително ше бъдат предложени жп възел Пловдив и част от трасето Видин – Медковец.
Източник: в.Строител
Автомобилен транспорт

Михаил Рангелов, главен редактор на Транспортал: За Украйна ще има план за възстановяване след войната, България задължително трябва да се включи в него

След приключването на войната в Украйна ще има нов план „Маршал“ за възстановяването на разрушенията. Средствата ще бъдат много големи и политиците в България задължително трябва да ни включат в […]

ЖП транспорт

ЕК одобри Програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027

Програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 беше одобрена днес от Европейската комисия. Това е първата голяма инфраструктурна програма за България, която е приета от Европейската комисия. Бюджетът на програмата е приблизително 1.61 […]

Воден транспорт

Турция вдига петкратно таксите за кораби през Босфора, транспортният министър с остра реакция след сигнал от бизнеса

България има само десет дни за реакция срещу решението на Турция да вдигне петкратно таксите за преминаване през Босфора, коментира пред Транспортал Стоян Новаков, бивш транспортен заместник-министър в правителството на […]