Стартира първият жп проект по Механизма за свързана Европа

Подписаха договора за проектиране и строителство на железопътния участък София – Елин Пелин за 120 млн. лв. без ДДС „Започваме изпълнението на първия железопътен проект, финансиран със средства от Механизма за свързана Европа." Това заяви министърът на транспорта , информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски по време на подписването на договора за проектиране и строителство на железопътния участък София – Елин Пелин. В модернизацията на отсечката ще бъдат инвестирани 120 млн. лв. без ДДС. На церемонията бе сключен и контрактът за рехабилитация на жп участъка Скутаре – Оризово, част от проект „Рехабилитация на железопътната инфраструктура по жп линията Пловдив – Бургас, фаза 2". Той е на стойност 63 млн. лв. без ДДС и се финансира от Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014 – 2020". Договорите с избраните изпълнители бяха парафирани от генералния директор на Национална компания „Железопътна инфраструктура" (НКЖИ) инж. Милчо Ламбрев и зам. генералния директор „Стратегия и администрация" инж. Христо Алексиев. „София – Елин Пелин е един от четирите транспортни проекта, одобрени през 2015 г. още при първото набиране на предложения по Механизма за свързана Европа. Пожелавам успех на строителите и на НКЖИ, за да се реализират обектите в срок и с необходимото качество. Ако изпълнителите и на двата проекта работят в график, транспортният коридор от сръбска граница до пристанище Бургас ще бъде изцяло завършен до 2022 г.", каза министър Московски . Министър Ивайло Московски посочи, че инвестициите в новия програмен период следват логическа последователност на предишните проекти и целта е до няколко години да има две изцяло завършени железопътни направления. По думите му България е усвоила на 100% средствата по Приоритетна ос 1 за развитие на железопътната инфраструктура на Оперативна програма „Транспорт 2007 – 2013".„Проектиране и строителство за модернизация на железопътен участък София – Елин Пелин" е част от проекта за модернизация на железопътна линия София – Пловдив. Отсечката включва 23 км двойна жп линия, а изпълнител на обекта е „Келет АБ" ДЗЗД, съставено от „Келет – УТ", Унгария, и АБ АД, Хасково. Срокът на договора е 4 години, от които 1 година за проектиране и 3 години за строителство на отсечката. СМР ще включат и обновяването на няколко гари -Подуяне, Искър и Казичене. „Рехабилитация на железопътни участъци Скутаре – Оризово и Стралджа – Церковски, част от проект: „Рехабилитация на железопътната инфраструктура по жп линията Пловдив – Бургас, Фаза 2" е със срок на изпълнение 3 години. Отсечката Скутаре – Оризово е с дължина 26 км единична жп линия. Изпълнител на проекта е Обединение „Европейски железници", което включва „Трейс Груп Холд" АД, „Инфраструктурно строителство" ЕАД и „РВП Илиянци" ЕООД. Министър Ивайло Московски съобщи още, че свободният ресурс no MCE, с който България разполага, е около 110 млн. евро. За този финансов обем страната ни ше подготви пакет от проекти. В частта за жп инфраструктура България ще кандидатства по Механизма за свързана Европа с отсечката Волуяк – Драгоман. За да имаме проекти в резерва, допълнително ше бъдат предложени жп възел Пловдив и част от трасето Видин – Медковец.
Източник: в.Строител