ЖП транспорт

Ликвидация или приватизация на БДЖ?

февруари 18, 2017

Холдинг БДЖ е в критично финансово положение и не може да чака концесията на „Летище София“, за да се разплати с кредиторите си. Това беше я…