Търгове за 700 млн. евро за жп проекти обявяват до края на март

От ускоряване пo „ОПТТИ 2014 – 2020″ се нуждае стартирането на лот 3.2 от АМ „Струма”„До края на март ще бъдат стартирани обществени поръчки за три големи железопътни проекта, които ще се изпълняват с европейско финансиране. Общата им стойност е около 700 млн. евро. Възнамерявам в рамките на своя, макар и кратък мандат да направя всичко възможно търговете за тези обекти да бъдат обявени”. Това заяви служебният министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията Христо Алексиев на пресконференция, на която представи основните приоритети и задачи на ведомството. Той посочи, че процедурите ще са за проектите за модернизация на жп отсечките Елин Пелин – Костенец, Костенец – Септември и София – Волуяк, която е част от жп линията София – Драгоман. Участъкът Елин Пелин – Костенец ще се реализира по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014 – 2020″ („ОПТТИ 2014 – 2020″). Другите два проекта – за строителството на жп трасетата Костенец – Септември и София- Волуяк, са одобрени за финансиране по Механизма за свързване на Европа (МСЕ).„Ще работим основно в две направления – приключване на проектите от стария програмен период и стартиране на новите по „ОПТТИ 2014 – 2020″, за да не се допуска закъснение в предварително заложените графици. До края на следващия месец всички доклади за приключване на проектите по ОП „Транспорт 2007 – 2013″ трябва да бъдат представени от бенефициентите. Проект, който се нуждае от ускоряване по „ОПТТИ 2014 – 2020″, е стартирането на лот 3.2 от АМ „Струма” през Кресненското дефиле. Трябва много бързо да се предприемат конкретни действия по този обект, защото в противен случай има реален риск от загуба на европейско финансиране”, каза министър Алексиев. По думите на министър Алексиев, въпреки че търг за строителство за лот 3.2 на АМ „Струма” няма да бъде обявен в рамките на служебния кабинет са необходими бързи мерки, за да може да се реши проблемът, който е по-скоро свързан с екологията. „Трябва да се приеме окончателно техническо решение за лот 3.2, защото всяко едно допълнително забавяне вече е фатално”, допълни той. Друга важна цел за ведомството е организирането на честни и демократични избори. Ръководството на „Информационно обслужване” АД, което е в системата на министерството, има приоритетна задача за подготовката за провеждане на изборите в рамките на техните компетенции. „Страната ни все още няма приета Интегрирана транспортна стратегия с хоризонт до 2030 г. Това е едно от неизпълнените условия по Споразумението за партньорство с ЕК, което е свързано със сектор „Транспорт”. Колегите от министерството в момента работят по подготовката на документа и предстои до края на март да бъде приета екологичната оценка. Засега не виждам рискове относно финализирането на стратегията, но въпреки това много сериозно ще наблюдавам този процес”, заяви Христо Алексиев. След като документът бъде готов, той ще се изпрати на Министерския съвет за одобрение. Министър Алексиев посочи, че БДЖ е в критично състояние и през 2016 г. – не само от гледна точка на заемите на дружеството, но и по отношение на експлоатацията. „Мениджмънтът на БДЖ не е предприел никаквимерки за справяне със ситуацията. Като основен краткосрочен проблем се очертава фактът, че „Пътнически превози” не са в състояние през 2017 г. да изпълняват ангажиментите си към клиентите и към държавата. Разчетите показват, че само за 2016 г. дружеството е дало 1 млн. лв. за транспортиране на пътници с автобуси поради липса на локомотиви. Това показва, че няма ясна концепция за справяне както с краткосрочните проблеми, така и с дългосрочните. Поискал съм максимално бързо да бъде изготвен екшън план за осигуряване на графика на движение на пътниците за 2017 г.”, заяви Алексиев. Той подчерта, че не иска концесията на летище София и оздравяването на БДЖ да се разглеждат паралелно. Средствата от реализирането на концесионната процедура по закон отиват в държавния бюджет и ако БДЖ не представят ясен план за развитие на националния железопътен превозвач, тези пари няма как да им бъдат отпуснати. Министърът допълни, че ще се обследват възможностите за краткосрочно рефинансиране на задълженията на БДЖ. По отношение на концесията на летище София Алексиев посочи, че планира да проведе по-широк дебат с всички заинтересовани страни, преди да реши как ще се развива аеропортът. За летище Пловдив концесията е добър вариант и там ще се работи за приключване на концесионната процедура. „Разпоредил съм прекратяване на рамковото споразумение на Национална компания „Железопътна инфраструктура” за ремонт и рехабилитация на железопътна инфраструктура. В момента съгласно този документ има два консорциума, които трябва да изпълняват всички дейности по ремонт и рехабилитация”, заяви Алексиев. По думите му процедурите трябва да се възлагат с открити обществени поръчки, за да има равнопоставеност между всички фирми и повече конкуренция при избора, което би довело до по-добра цена и качество. В случай на необходимост от спешни ремонти ще се следват разпоредбите на Закона за обществените поръчки. „Необходимо е и по-ясно структуриране и по-дългосрочна визия за инвестициите, които се правят в жп инфраструктурата със средства от държавния бюджет. Тоест трябва да гоним конкретни резултати по направления, които не са покрити от европейските програми”, добави министърът по темата, свързана с жп сектора. В рамките на два месеца е необходимо да бъде изготвена програма за развитие на българските пристанища. „Втори приоритет във водния сектор е подобряване на взаимодействието между държавното дружество, което стопанисва инфраструктурата, и пристанищните оператори, както и ясно разпределение на отговорностите между тях”, каза министър Алексиев. Той посочи още, че България е поела ангажимент към Европейската комисия за драгирането на река Дунав и дo края на февруари ще бъде стартирана обществена поръчка за тази дейност.Още за приоритетите на служебния кабинет на стр. 20-21.

Източник: в.Строител