Транспортни гиганти подкрепят по строги мерки срещу замърсяването на въздуха в ЕС

големи транспортни компании за по твърди мерки свързани с чистотата на въздуха

В последните години замърсяването на въздуха в Европейския съюз е станало ключов проблем, доведъл до значителни икономически загуби. Големи играчи в транспортния сектор, включително мултинационални компании като ИКЕА, Decathlon и Uber, са се обединили в призива си към институциите на ЕС да предприемат по-решителни стъпки.

Според последни данни, загубите вследствие на проблемите с качеството на въздуха в Европа достигат 15 милиарда евро годишно, основно поради заболявания и загубени работни дни. Тези компании подчертават важността на достъпа до чист въздух като основно право на всеки гражданин на ЕС.

В своето обръщение те акцентират върху необходимостта от преразглеждане и засилване на Директивата за качеството на атмосферния въздух до 2030 г. Те също така настояват за прилагане на строгите стандарти и насоки на Световната здравна организация относно качеството на въздуха в периода 2021-2035 г.

Време е националните правителства на държавите-членки на ЕС да предприемат решителни действия и да подкрепят тези инициативи, които могат да доведат до по-чиста и здравословна Европа за всички нейни граждани.