Отвориха офертите за трети метролъч София

На 18 юни отвориха ценовите оферти на участниците в търга за етап 1 на третия метродиаметър, който е изцяло подземен. Участъкът се простира от км 4+950 до км 11+966.34 и е разделен на четири позиции. Точното наименования на поръчката е "Трета метролиния – депо бул. "Ботевградско шосе" – бул. "Владимир Вазов" – централна градска част – жп "Овча купел", първи етап – от км 4+950 до км 11+966,34 по обособени позиции". Ще се изграждат 7 метростанции и ще се прокопават 7 км тунели. Индикативната стойност на целия първи етап според банковите гаранции възлиза на 410 млн. лв. Стойността на позиция 1 е 60 млн. лв., на позиция 2 – 70 млн. лв., на позиция 3 – 80 млн. лв., и на позиция 4 за участъка с тунелопробивна машина (ТПМ) – 200 млн. лв.
Участниците
– За пръв път на инфраструктурния пазар в България се появи голямата турска компания "Гюлермак", която даде и най-ниската цена за участъкът с тунелопробивна машина – 152 994 801 лв. без ДДС. Единствено "Гюлермак" участва като самостоятелна компания в търга. Контракторът владее азиатската и европейската част на Турция, сега строи истанбулското метро, леката железница до летището в Истанбул, изгражда пътища и железници, има собствени заводи за строителна продукция. Дали пък не е много ниска тази цена, след като индикативната стойност за трасето с тунелопробивна машина е 200 млн. лв.?
– За пръв път за метрото играе и китайската СССС, която познаваме от участието й в търговете за лот 3.1 и 3.3 на автомагистрала "Струма". Този път китайците "Чайна Къмюникайшън енд Кънстракшън Къмпани" си партнират с "Трейс груп холд", но цената на обединението е по-висока от тази на турския гигант.
– За пръв път в търг за метрото участва и чешката "Метростав", която също поиска позиция 4 за преминаване с ТПМ, но предложи най-висока цена 234 567 890 лв. без ДДС.
От 14 участника в търга до отваряне на ценови оферти не бяха допуснати три.
 
Позициите
• Позиция 1: от км 11+966,34 (стартова шахта на ТПМ) до км. 8+996,69 (край на МС 11) с 2 метростанции
• Позиция 2: от км 8+996,69 (край на МС 11) до км.6+561,05 (край на МС 8) с 3 метростанции
• Позиция 3: от км 6+561,05 (край на МС 8) до км.4+950 с 2 метростанции и тунелен участък
• Позиция 4: Тунелен участък, изпълняван с тунелопробивна машина (ТПМ) от км 11+966,34 (стартова шахта) до км 5+248,57 (изходна шахта)
 
Най-много са участниците за позиция 1 на трасето от "Красно село" до МС 11 при "Петте кьошета" – общо 6. От тази група отпадна един участник – ДЗЗД "Метрополитен 2015", съставен от ГБС АД, "ИСС – Интегрирани Строителни Системи" ЕООД , "Сиенит" ООД, "Ем Еф Бетони", "Грунд 1" ООД, ЕТ "Маргарита Борисова" и "Ателие Серафимови"; подизпълнител "Старт Инженеринг" АД. Отворени бяха цените на 5 участника за позиция 1. Най ниска е цената на Обединение "Метро – 3 – 2014" ДЗЗД, включващо фирмите "Монолит София" , "Балканстрой" АД и "Балканстрой София" – 47 774 281.88 лв. без ДДС.
За позиция 2 от МС 11 при "Петте кьошета" до МС 9 на "Попа" играят две компании. По-ниска е цената на ДЗЗД "Метро билд Център", състоящо се от фирмите "Джи Пи Груп", "Станилов" ЕООД, "Интер Про" ООД, "БИАС – М" ЕООД, подизпълнител с 10% е "Старт Инженеринг" АД – 93 895 303 лв. без ДДС.
За позиция 3 участват две обединения. Едното от тях не беше допуснато до отваряне на цените – Обединение "Метро 3 парк Заимов ДЗЗД", състоящо се от "Конструкциони Сан Хосе" АД, Испания, ЕЛ ДУ – Испания, "КАФ Транспорт Инженеринг" ЕООД, "СК-13" и "Пътпроект". За тази позиция остава единствената валидна оферта – на Обединение "Метро строителство" с фирмите "Трейс Груп Холд", "Евро Алианс" и "Инжпроект" ООД, а цената е 75 582 112 лв. без ДДС.
За позиция 4 – прокопаване на тунел с тунелопробивна машина в центъра на София, участват 5 компании и обединения. Едно от обединенията отпадна – "Метро София 2015" ДЗЗД, съставено от "Гранди Лавори Финкосит" (Grandi Lavori Fincosit It.), Сели Овърсийз (Seli Overseas It.) и "Христо Стефанов Стефанов" ЕООД. От останалите четири участника в групата най-ниска цена дава единствената самостоятелна компания в търга за етап 1 на трети метролъч – Gulermak, Турция, с цена 152 994 801 лв. без ДДС.
Най-напред ще се изграждат метростанциите, после през тях ще премине тунелопробивната машина на избрания изпълнител. Срокът за завършване на строителството е 45 месеца. Изборът е по критерия най-ниска цена.
Източник: Gradat.bg