Умишлено ли се унищожава българо-хърватското предприятие на БДЖ?

Локомотиви на германските железници бяха блокирани в депо Подуяне

От смесеното българо-хърватско предприятие „БДЖ Кончар” сигнализираха за действия, които могат да се окачествят като умишлено спиране на достъпа до халето на предприятието в депо Подуене. Това е станало от ръководството на БДЖ Пътнически превози с писмо от 28-ми септември 2017 г. В писмото си до БДЖ Кончар ръководителят на Локомотивно депо София Динчо Минчев посочва, че „при извършване на прегледи е констатирана неизправност в стрелките”, обслужващи предприятието и достъпът до него е трябвало да се прекрати до отстраняване на проблема. Освен факта, че голяма част от стрелките в района се намират в същото състояние и продължават да се ползват, е любопитно, че в писмото не е посочен срок за отстраняването/ремонтирането на повредените елементи. Вече цял месец не са предприети никакви действия от страна на ръководството на БДЖ Пътнически превози.

От предоставените материали става ясно, че останалите стрелки, които се използват от другото съседно предприятие „ЖП Тракция” са в абсолютно същото състояние, но те не са били спрени за „спешен” ремонт. ЖП Тракция е предприятието, с което ръководството на БДЖ е сключило през 2015г. договор за поддръжка на ремонтираните в „БДЖ Кончар” локомотиви за над 1 млн. лв. Според медийни публикации дружеството е свързано с директора на железопътната агенция ИАЖА Веселин Василев и бизнесмена Васил Божков.

В халето на смесеното българо-хърватско дружество, поради спирането на достъпа по железен път, бяха блокирани два локомотива на Deutsche Bahn, които се ремонтират и поддържат в предприятието. Ситуацията силно напомня случилото се в казуса с оръжейния завод ЕМКО и отнетият, а по-късно върнат лиценз на предприятието. Целта в случая с „БДЖ Кончар”, според запознати от железопътния бранш, е да бъде ликвидирано насила иначе работещо успешно предприятие, а имуществото, включително изцяло оборудваното и ремонтирано хале на дружеството в комплекса на депо Подуяне – заграбено. От предоставената информация се вижда, че халето на „БДЖ Кончар” изглежда като истински оазис на фона на пустошта и гигантското разграбване на държавно имущество, което цари на територията на депо Подуене. Сигнал за тези и други действия на ръководството на БДЖ Пътнически превози, както и покана за посещение в завода бяха изпратени до премиера Бойко Борисов.

Писмото може да прочетете по долу!

Източник: http://www.mignews.info/umishleno-li-se-unishtozhava-balgaro-harvatsko-predpriyatie/

 

До: Г-н Бойко Борисов Министър-Председател на Република България

Копие: Г-н Пламен Пешаров Управител на „БДЖ-ПП” ЕООД

Копие: Г-н Велик Занчев, Зам. министър на МТИТС и Председател на СД на „Холдинг БДЖ” ЕАД, Г-н Владимир Владимиров Изпълнителен директор на „Холдинг БДЖ” ЕАД

Копие: Г-жа Весна Боинович-Грубич, Член на Управата на „Кончар-КЕВ” и Управител на „Конелл” ООД

Копие : Н.Пр. Лйерка Алайбег Посланик на Р. Хърватин в България

 

Уважаеми господин Министър-Председател,

За пореден път Ви информираме, че с влезли в сила съдебни решения, в това число и на ВКС е потвърдено, че Договор 370 – 10 522 с възложител „Холдинг БДЖ”ЕАД и изпълнител „Кончар-КЕВ” Загреб, за който от „Холдинг БДЖ‘ЕАД – 7 години твърдяха пред съдебните инстанции, че е нищожен, е действащ и е в сила. В този договор се намират парите на „БДЖ-Кончар” АД за наеми, ел. енергия и др. консумативи до последната стотинка, за които едно от дъщерните дружества на „Холдинг БДЖ”ЕАД предявява претенции. Това обстоятелство е много добре известно на „Холдинг БДЖ ЕАД и неговите поделения, но въпреки това те всячески възпрепятстват дейността на българо- хърватското дружество, прилагайки различни административни трикове.

Въпреки многобройните писма до Вас, разпоредбите на одобрения от Министъра на транспорта Одитен доклад и влезлите в сила съдебни решения, в т.ч. и на Върховния Касационен съд, на 05.09.2017 г. в присъствието голяма група униформени полицаи, повикани от „БДЖ-ПП”ЕООД вероятно за усилване на психологическия натиск върху работниците и служителите на „БДЖ-Кончар” АД, служители от администрацията на ,,БДЖ-ПП”ЕООД направиха поредния опит да спрат ел. енергията и водата на българо- хърватското дружество. С тези действия се нарушава всяка гаранция, че работещите в „БДЖ-Кончар” АД са защитени от българската съдебна система, тъй като техните права умишлено се нарушават и застрашават. Тези действия се извършват, въпреки че правото на труд на всеки гражданин е гарантирано от Конституцията на Р. България.

Във връзка с гореизложеното, приложено Ви предоставям отворено писмо от колектива на „БДЖ-Кончар”АД

С уважение, Изпълнителен директор „БДЖ-Кончар” АД /Г.Павлов/

 

ОТВОРЕНО ПИСМО

До Г-н Велик Занчев, Зам. министър на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Председател на Съвета на директорите на „Холдинг БДЖ” ЕАД

Уважаеми господин Занчев, обръщаме се към Вас като законен представител на Акционера „Холдинг БДЖ” ЕАД в международното българо-хърватско Дружество „БДЖ- Кончар”АД, така и като ресорен заместник министър по транспорта и очакваме отговори на поставените от нас въпроси в настоящото писмо, в съответствие със създалата се в дружеството изключително сложна ситуация, описана по-долу в писмото.

Господин Занчев,

На 05.09.2017 г. в производствената база на „БДЖ-Кончар”АД беше изпратена комисия от „БДЖ-ПП”ЕООД, която да преустанови електричеството и водата на международния българо- хърватски джойн-венчър. Заповедта е издадена от Управителя на „БДЖ-ПГГЕООД, заради задължения на дъщерното дружество на „Холдинг-БДЖ “ЕАД (в който „Холдинг БДЖ” ЕАД притежава 49 %) към „БДЖ-ПП” ЕООД, чийто единствен собственик на капитала е „Холдинг БДЖ” ЕАД., без да се взимат предвид задълженията на „Холдинг БДЖ” ЕАД към „БДЖ-Кончар”АД и към хърватския акционер „Кончар-КЕВ” Загреб

Господин Занчев,

Спирането на тока означава прекъсването на електронните контакти на „БДЖ-Кончар”АД с НАП, НОИ, АВ и другите държавни институции. Това води до невъзможност да се подават данъчни декларации, болнични листове, обявяване на общо събрание на акционерите, вписване на каквито и да е обстоятелства и дори изготвяне на елементарни документи. На практика спирането на тока е фактическа ликвидация на българо-хърватското дружество, чийто законен представител на съсобственика „Холдинг БДЖ”ЕАД сте Вие и то без да бъде спазено законовото изискване за подобна процедура.

Във връзка с така създалата се ситуация, от името на целия колектив „БДЖ Кончар” АД, искаме най-накрая да получим отговори на следните въпроси :

 1. Защо „Холдинг БДЖ”ЕАД, който е Възложител по действащ международен договор, чиято валидност през юли месец тази година е потвърден и от Върховния касационен съд и по който договор „Холдинг БДЖ”ЕАД дължи на дъщерното си дружество „БДЖ-Кончар”АД 2 258 000 лв. главница и над 2 милиона лева само лихви за забава – се прави, че такъв договор не съществува, или продължава да твърди, че договорът е нищожен?
 2. Защо, след като БДЖ има база, за чието реновиране „БДЖ-Кончар”АД е похарчило около 1 200 000 лв., пари на хърватската фирма „Кончар-КЕВ”Загреб – другия акционер в „БДЖ- Кончар”АД и в тази база могат да бъдат правени всички видове подемни, капитални, заводски и деповски ремонти, включително и модернизация на електрическите локомотиви на БДЖ, в „БДЖ-Кончар”АД не се ремонтира нито един локомотив на БДЖ, въпреки че това е предприятие, собственост на „Холдинг БДЖ”ЕАД, специално създадено по настояване на БДЖ и със заповед на Министъра на транспорта за модернизация, ремонт и поддръжка на локомотивите на БДЖ, и което предприятие според определението на съда по приключилото през юли триинстанционно дело е съвместно предприятие за извършване на строго определена дейност?
 3. Защо, след като през 2015 г. беше изготвен Одитен доклад от Министерството на транспорта, разпореден от Министър-Председателя на Р.България, който след изготвянето си е одобрен от Министъра на транспорта, въпреки нашето многократно желание за разглеждането на препоръките и констатациите в този доклад, той продължава да не бъде дискутиран все едно не съществува изобщо?
 4. Защо, след като „БДЖ-Кончар”АД е дало резерви части за локомотиви, негова собственост в залог на 08.04.2016 г. на „БДЖ-ПП” ЕООД за над 300 000 лв., тези части които са дадени в залог по споразумение за разсрочено плащане не са използвани по предназначение за удволетворяване на претенцията на „БДЖ-ПП”ЕООД към „БДЖ-Кончар”АД, при положение, че бяха дадени в реален залог в складовете на „БДЖ-ПП”ЕООД. Къде са тези части сега и защо ние нито веднъж не сме допуснати да направим инвентаризация?
 5. Защо се игнорира писмото ни до Министър-Председателя на България, с копие до Вас и до посланика на Хърватия и без да се изчаква решение или разпореждане за съдбата на международния джоинт-венчър от Министерски съвет, от структурите на „БДЖ-ПП”ЕООД идват да спират тока и водата на дружеството, с което реално да прекратят неговото практическо съществуване и то без съдебна заповед?
 6. С какво право акционерът съучредител „Холдинг БДЖ”ЕАД със своето действие или бездействие, чрез своето дружество „БДЖ-ПП”ЕООД, лишава работниците и служителите на „БДЖ-Кончар”АД от правото им на труд, а техните семейства от приходи?
 7. Защо се игнорира триинстанционното решение на българския съд, в процеса на което е изготвена съдебно-икономическа експертиза, която е приета в съда и не е оспорена от „Холдинг БДЖ”ЕАД като страна, за задължения на „Холдинг БДЖ”ЕАД към собственото му дружество „БДЖ-Кончар”АД в размер на 313 000 лв., която сума в процеса на съдебните дела е потвърдена и от Вас като председател на СД на „Холдинг БДЖ”ЕАД. Защо тази сума продължава да не бъде превеждана на дъщерното Ви дружество, при положение, че като законен представител на акционера, учредител и възложител „Холдинг БДЖ”ЕАД и катодоскорошен заместник председател на Надзорния съвет на „БДЖ-Кончар”АД вие сте добре запознат с финансовите проблеми на Дружеството?
 8. Защо постоянно собственото дъщерно дружество на „Холдинг БДЖ” е представяно като престъпник, който не желае да плаща никакви сметки, при положение, че от страна на българо-хърватското дружество има многократни предложения както към „Холдинг- БДЖ”ЕАД, така и към „БДЖ-Пътнически превози” за тристранно прихващане на задълженията. Както знаете „Холдинг БДЖ”ЕАД дължи на „БДЖ-Кончар”АД само над 2 млн. лихви по международен договор за модернизация на локомотиви.
 9. В случай, че локомотивите предмет на международния договор, по който „БДЖ- Кончар”АД е съизпълнител и по силата на който обитава производствените площи, предоставени му от БДЖ, вече не са нужни на „Холдинг БДЖ”, защо не предприемете законови мерки за прекратяване на въпросния договор, а вместо това „Холдинг БДЖ”ЕАД продължава да трупа по него лихви за забава?
 10. Защо акционерът „Холдинг БДЖ”ЕАД, чийто законен представител сте, нито веднъж не реагира, след като Ви бе предоставена цялата кореспонденция, породена от абсолютно необоснования и безпринципен отказ на ИАЖА за издаване на сертификат на „БДЖ- Кончар”АД за Лице отговорно за поддръжка, при представена цялата изискуема за целта документация?
 11. При реално осъществяване на практическото прекратяване дейността на дружеството, кой ще поеме отговорност за охраняване на имуществото, което се намира в неговата производствена база и е собственост не само на „БДЖ-Кончар”АД, но и на неговите клиенти, в т.ч. и на самото „БДЖ-ПП”ЕООД, чиято стойност възлиза на милиона лева.
 12. Докога ще се допуска използването на подобни приоми към собственото Ви дъщерно дружество като водене на безкрайни съдебни дела и психологическа атака над работниците и служителите на дружеството, чрез комисии изпратени да спират тока и водата, при положение, че самият акционер „Холдинг БДЖ”ЕАД, чийто законен представител сте, има задължения към дъщерното си дружество „БДЖ-Кончар”АД за над 4 милиона лева?
 13. Защо вместо да се търси диалог за решаването на натрупаните проблеми и те да бъдат разглеждани по реда на тяхното възникване, каквито са и препоръките в Одитния доклад, разпореден от Министър-председателя на България, г-н Бойко Борисов, се прилагат подобни неправомерни действия спрямо дружеството?
 14. Защо „Холдинг БДЖ” ЕАД не счита за нужно за информира хърватския акционер в дружеството – „Кончар-КЕВ” за намерението на „БДЖ-ПП” ЕООД за фактическото прекратяване на Дружеството и да получи неговото становище по въпроса?
 15. Трябва ли да се стигне до реални, физически сблъсъци между служителите на „БДЖ- Кончар” АД и служителите на „БДЖ-ПП” ЕООД за да бъдат пристъпено към решаване и разглеждане на поставените в настоящото писмо въпроси?

С уважение, в очакване на Вашите отговори на поставените въпроси :

Колективът на „БДЖ-Кончар”АД