Локомотивни машинисти от Булмаркет РК повишават своята квалификация за работа с локомотиви серия 86.000

В началото на месец февруари 2018 г. се проведе работна среща на академичното ръководство на ВТУ „Т. Каблешков“ с ръководството на фирма „Булмаркет Рейл Карго ЕООД“. От страна на компанията присъстваха управителят г-н Стефан Иванов, инж. Мирослав Симеонов, както и г-жа Галена Робева от център за професионално обучение. ВТУ „Т. Каблешков“ бе представлявано от ректорското ръководство, декана на факултет „Комуникации и електрообзавеждане в транспорта“ проф. д-р инж. Георги Павлов и доц. Симеон Ананиев.

На срещата бе обсъдено и в последствие подписан Договор за сътрудничество между двете институции, според който висшето училище ще провежда практически обучения и курсове за повишаване квалификацията на локомотивните машинисти на компанията за различни серии локомотиви. Обученията  вече се провеждат в учебния център на училището, като локомотивните машинисти се обучават по специална програма и повишават своята квалификация за работа с локомотиви серия 86.000, произведени в „Хеншел“ – Касел (Германия).

DSB EA 3014.JPG

„Булмаркет Рейл Карго ЕООД“ е наследник на първият частен железопътен превозвач в България „Булмаркет ДМ“ ООД. Фирмата разполага с съвременен локомотивен и вагонен парк, превозва около 70 000 тона товар на месец, като е специализирана в превоза на опасни товари и горива.

Партньорството с компания от ранга на „Булмаркет Рейл Карго ЕООД“ и доверието, демонстрирано от ръководството на превозвача, доказват за пореден път, че ВТУ „Тодор Каблешков“ е авторитетен обучителен център с наложени традиции в областта на професионалното транспортно образование. Подобни сътрудничества затвърждават стабилните позиции на ВТУ „Т. Каблешков“  в родното образователно пространство и са поредна успешна стъпка в реализирането на европейската директива „Образование и бизнес в едно“.

Източник: https://www.vtu.bg/rabotna-sresta-s-bulmarketrejl-kargo/