Възстановена е сигнализацията на прелеза при село Бело поле

Днес, в 13.15 ч. бе възстановена звуковата и светлинна сигнализация и нормалната дейност на движение през жп прелеза в село Бело поле. Движението на влаковете се осъществява с максималната за този участък скорост. 

След тежкия инцидент от 02.04.т.г., при който водач на автомобил премина през прелеза при редовно задействана сигнализация, указваща приближаването на влак, апаратурата на прелеза беше повредена, вследствие на удара.  

Със заповед на генералния директор на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) бе назначена комисия от експерти на Компанията, представители на МВР и Община Благоевград, която ще разгледа възможността за закриване на прелеза в село Бело поле или пресъоръжаването му с електрически бариери.  

НКЖИ се отнася с огромна отговорност към ситуацията и работи в посока за предотвратяване други подобни инциденти.

­­­­­­­­____________________________________________

Ръководството на НКЖИ призовава водачите на пътни превозни средства да спазват правилата за движение по пътищата. Всяко неспазване на Закона за движение по пътищата и преминаване при спуснати бариери или задействана звукова и светлинна сигнализации, показващи приближаването на влак към прелеза, е риск за живота на водачите на превозните средства и техните спътници.