Влакове ще ходят до Летище Пловдив, правят нова жп връзка

Очаква се зелена светлина за изграждането на жп връзка между жп гара Крумово и летище Пловдив, научи TrafficNews.

Националната компания “Железопътна инфраструктура” /НКЖИ/ е подала документи за оценяване на инвестиционното предложение пред РИОСВ, откъдето екоексперти трябва да дадат становище, след като се извърши оценка на въздействието върху околната среда. 

НКЖИ са предоставили три възможни варианта за създаване на такава пътна връзка, като в крайна сметка са подчертали като най-целесъобразен и желателен вариант, който задава създаване на жп трасе от разделен пост (РП) – Родопи, намиращ се на км 1+080 до терминала на аеропорта.

От гара Крумово до РП влаковете ще се движат по съществуваща линия Крумово – Асеновград. В гара Крумово композициите ще се приемат само на първите два приемно-отправни коловози пред приемното задание. ЖП гара летище Пловдив ще бъде ситуирана перпендикулярно на пистата за излитане и кацане на самолети. Скоростта на движение на влаковете е 80 км/ч, като изключение ще правят кривите до гари Крумово и летище Пловдив. Дължината на новото трасе от РП Родопи до Летище Пловдив трябва да е 2,65 км.

Инвестиционното предложение за изграждане на железопътна връзка между гара Крумово и летище Пловдив е свързано с проекта за развитие на жп възел Пловдив, като тази пътна връзка беше включена по време на една от концесионните процедури на аеропорта, при която спечели консорциум между китайския конгломерат “Хайнан” (HNA Airport Group) и регистрирания в Холандия фонд “Пловдив Еърпорт Инвест”. По-късно обаче след мистериозната смърт на двигателя на “Хайнан”, конгломератът не подписа договора по концесионната сделка с Министерство на транспорта. Последва нова процедура, на която не се явиха кандидати. В момента срокът за подаване на оферти за концесията на летище Пловдив е удължен до 10 юли, когато ще стане ясно има ли нови претенденти за летището. Ако има налични оферти, документацията ще бъде отворена на 27 юли. 

Към настоящия момент не съществува комбиниран транспорт, който да обслужва нуждите на пътническите и товарни превози между железопътната инфраструктура и летище Пловдив. Според идеолозите на идеята изграждането на железопътната връзка ще осигури бърз трансфер за пътниците.

“Осигуряването на железопътната връзка на гара Крумово с летище Пловдив, заедно с проект „Развитие на железопътен възел Пловдив“ и плановете за концесия и развитие па летище Пловдив, ще осигурят развитие на транспортната свързаност в рамките на град Пловдив, чрез развитие на съвременен, сигурен и ефективен железопътен транспорт в ареала на града”, са част от мотивите за всички процедури за развитието на района. 

Предварителното проучване на района е извършено, за да се избере възможно най-късо трасе, най-удобен достъп до терминала, както и с цел изграждането да бъде максимално икономически целесъобразно. 

Изграждането на жп връзката ще се осъществи с европейско финансиране, като средствата ще бъдат отпуснати по Механизма за свързване на Европа (MCE) и по Програма на Европейския съюз в следващия програмен период.

На този етап процедурата за екологична оценка не се движи съвсем хармонично, като от РИОСВ-Пловдив са поискали допълнителна документация и представяне на техническия проект. Такъв на този етап няма, тъй като от НКЖИ очакват първо зелена светлина и избор на вариант за изграждането на коловозите, а едва след това ще се работи върху промяна на ПУП и изработване на техническото задание. Изграждането на новото трасе ще мине и през процедура за отчуждените на имоти за държавни нужди. 

“След провеждането на процедура по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и одобряване осъществяването на инвестиционното предложение по някой от разработените варианти или комбинация от тях, може да се пристъпи към разработването на технически проект, изработване на задание за ПУП, разработване на проект на ПУП и парцеларни планове за засегнатите имоти, необходими за реализирането на инвестиционното предложение”, обясняват от НКЖИ. 

Източник: TrafficNews

Влак на бдж
ЖП транспорт

Пътнически влак дерайлира

юни 11, 2024

Затруднено е движението на влаковете, които преминават през Подбалканската железопътна линия поради излизане от релсите на локомотив и дв…