ВТУ Тодор Каблешков и Българската Търговско-Промишлена Палата ще развиват професионалното обучение

Във ВТУ Т„. Каблешков” се проведе среща между Ректора проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова и инж. Андон Пиперевски, член на Управителния съвет на Българска търговско-промишлена палата и Изпълнителен директор на „Викорс” АД. На срещата бяха разгледани възможностите и перспективите за разширяване на допълнителното професионално обучение на студентите във ВТУ Т„. Каблешков” .  На срещата присъстваха и д-р. Людмил Иванов, както и проф. д-р Антоанета Кирова.

Договорена бе възможността за провеждане на обучението в рамките на Глобалните стандарти GS 1, приложими в сферата на логистиката, които биха осигурили допълнителна професионална компетентност на бъдещите бакалаври и магистри. Обучението ще се провежда под формата на отделни модули, по съгласувани график и учебна програма, като ще стартира след 15.02.2018 г. На успешно завършилите обучението ще бъдат предоставени сертификати за допълнителна професионална компетентност.