ЖП Бизнес и образование заедно напред. Среща ВТУ „Т.Каблешков“ и „Експрес Сервиз“ ООД

На 22 ноември 2017г. се проведе работна среща на ректора на ВТУ „Т.Каблешков“ проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова с г-н Цветелин Колев, мениджър на „Експрес Сервиз“ ООД, гр. Русе, националнен лидер в ремонтите на локомотиви и единственото предприятие, произвеждащо нови локомотиви в България. На срещата присъства и доц. д-р инж. Симеон Ананиев от катедра „Икономика и счетоводство в транспорта“.

ЖП предприятие „Експрес Сервиз“ ООД е не само най-старото, но понастоящем и най-модерното в България. Компанията продължава 150-годишна традиция в областта на обслужването на парни, дизелови и електрически локомотиви, товарни и пътнически вагони. Заводът развива дейност в три направления, свързани с локомотивите – ремонт, производство на нови локомотиви и товарен ЖП транспорт. Произвеждат се дизелови и акумулаторни маневрени локомотиви, извършва се ремонт и поддържка на всички видове електрически и дизелови локомотиви.

В компанията работят над 130 от най-добрите в България инженери и специалисти по ремонт на локомотиви, специализирани в електроника, електрическо оборудване, механика, хидравлика, пневматика и мехатроника. В това число се включват и випускници на ВТУ. Собствен конструкторски екип на завода проектира нови локомотиви, отговарящи на всички съвременни изисквания. Компанията реализира произвежданите локомотиви, както на родния пазар, така и на пазарите в Европа, Азия и Африка.

На работната среща бяха обсъдени възможностите за задълбочаване на добрите отношения и още по-активно сътрудничество между двете институции. Ще продължи съвместната работа в реализирането на бъдещи общи проекти в посока професионалното обучение и развитие на випускниците. Компанията ще инвестира в образователната и научно-изследователската инфраструктура на ВТУ чрез изграждането на специализирана лаборатория със стендове за новите локомотиви. Ще бъдат организирани стипендиантски и стажантски програми, публични лекции, презентации. Ще бъдат проведени и посещения на място в завода на наши студенти, докторанти и преподаватели.

Като доказателство за желанието на „Експрес Сервиз“ ООД да подкрепя и подпомага високото ниво на професионално образование, бе договорена готовността на компанията да бъде генерален партньор на предстоящия форум „Транс Тренд 2018“ – „Иновации, бизнес и образование в транспорта“, който ВТУ „Т. Каблешков“ ще организира за втори път през месец април идната година. В рамките на мероприятието заводът ще изложи нов маневрен локомотив в двора на ВТУ. По думите на г-н Колев „една такава презентация ще оживи форума и ще бъде интересна както за студентите и академичния състав на училището, така и за по-широката общественост. При представянето на някои от новите модели дизелови и електрически локомотиви на завода, преподавателите, докторантите и студентите ще имат възможност да се запознаят със съвременното ниво на тази техника.“

Източник: http://www.vtu.bg/rabotna-sresta-s-lokomotiven-zavod-ekspres-serviz-ood/