Започнаха поредните рокади и промени в БДЖ

 

Бившият шеф на Съвета на директорите на Холдинг БДЖ ЕАД от времето на първия кабинет на ГЕРБ, Владимир Владимиров, се връща в системата като Изпълнителен директор на БДЖ.
За председател на Съвета на директорите се връща Велик Занчев, заемал поста през 2013-а.
Очаква се повечето от шефовете в БДЖ да бъдат сменени, като вече има нов началник на „Пътнически превози" – Димитър Костадинов, занимавал се преди с маркетинга в холдинга.

Новият изпълнителен директор на „Холдинг БДЖ” ЕАД Владимир Владимиров е завършил специалностите „Международни икономически отношения” и „Финансов мениджмънт” в УНСС – гр. София. Притежава магистърски степени по „Бизнес администрация” от Виенския икономически университет и Moore School of Business към Университета на Южна Каролина, САЩ. Член е на Асоциацията на сертифицираните експерт счетоводители (АССА) в Лондон и има придобита степен „Сертифициран счетоводител”. През годините е заемал редица ръководни длъжности като финансов и изпълнителен директор в няколко български компании.
През периода м. октомври 2009 г. – м. април 2013 г. Владимир Владимиров е изпълнявал длъжността председател на Съвета на директорите на „Холдинг Български държавни железници” ЕАД. Основните му отговорности по това време са свързани с провеждането на реформите в холдинга и двете дъщерни дружества. 
 
Новият председател на Съвета на директорите, Велик Занчев, е финансист. Завършил е специалност „Финанси” в УНСС – гр. София. През годините е заемал редица ръководни длъжности като финансов мениджър и търговски директор в различни компании. Велик Занчев започва кариерата си в „Холдинг БДЖ” ЕАД през 2010 г., когато е назначен за директор на Дирекция „Корпоративни дейности”. От м. юли 2011 г. до м. август 2012 г. заема длъжността директор на Дирекция „Финанси и администрация” в дружеството. От м. август 2012 г. до м. април 2013 г. Велик Занчев е изпълнителен директор на „Холдинг БДЖ” ЕАД. През периода м. април – м. август 2013 г. е изпълнявал длъжността председател на Съвета на директорите на „Холдинг БДЖ” ЕАД. 
 
Заместник-председателят на Съвета на директорите на „Холдинг БДЖ” ЕАД, Филип Алексиев е директор на Дирекция „Финанси” в „Холдинг БДЖ” ЕАД от м. април 2013 г. През м. септември 2014 г. е назначен за член на Съвета на директорите на дружеството.

Източник: http://news.ibox.bg, 12.11.2014г.