БДЖ – Товарни превози с охрана за 8.7 млн. лв.

"БДЖ – Товарни превози" обяви обществена поръчка за охрана на обектите и активите си за следващите три години за сумата от 8.7 млн. лв. без ДДС. Държавното дружество има нужда от денонощна, въоръжена физическа охрана, системи за видеонаблюдение, сигнално охранителна техника за опазването на имуществото си, подвижния състав и превозните товари. Превозвачът предлага 55 обекта за охрана, като за целта ще са необходими минимум 380 охранители на територията на цялата страна. Кандидатите трябва да подадат офертите си до 30 юли.
 
Те трябва да имат най-малко 300 назначени охранители по трудов договор, денонощен мониторинг център, чрез който да се наблюдава и регистрират всички нерегламентирани действия по периметъра на охраняваните обекти, застраховка за охранителна дейност с ползване на огнестрелно оръжие и т.н.
 
Поверяването на охраната на частна компания беше сред стратегиите за намаляване на оперативните разходи на компанията и за съсредоточаването на превозвачите върху основната им дейност превоз на товари и пътници. Кражбите на активи пък постоянно се тиражират, основно от ръководството като една от причините за лошото финансово състояние на компанията. До момента обаче опитите на другия клон на холдинга, "БДЖ – Пътнически превози", да си намери охрана претърпяват неуспех след неуспех.
 
На трупчета
 
Процедурата за намиране на охранител на активите в пътническите превози за 3 години беше обявена в края на 2012 г. за близо 6 млн. лв. В средата на май 2013 г. и след възражения от страна на кандидати процедурата беше прекратена. Възложителят изискваше от кандидатите да разполагат с минимум 500 охранители при необходимост на "БДЖ – Пътнически превози" от 271 души охрана. Което означава, че изискването за щат, два пъти по-голям от необходимия, е повече от необосновано. Друго изискване налагаше всеки участник да има собствен сървър за GPS система, като така БДЖ на практика изключва възможността кандидатите да ползват вече изградена система на трето лице под наем или на лизинг, което противоречи на разпоредбите на ЗОП. Друго незаконосъобразно условие беше, че "БДЖ – Пътнически превози" ще може да определи едностранно конкретни лимити за консумативи (електроенергия, вода, телефон, топлоенергия и др.), в които избраният участник трябваше да се вмести. Надхвърлянето им пък щеше да бъде за сметка на самия избран изпълнител. Възложителят беше предвидил при необходимост да може да включи допълнителни обекти извън първоначално договорените, при което обаче общата стойност на договора нямаше да се променя.
 
Втори опит
 
След многото необосновани условия "БДЖ – Пътнически превози" направи нов опит да си намери частна охрана. Процедурата беше обявена пак на 22 юли 2013 г., но в края на март тази година тя отново беше прекратена. Този път причината беше високата цена, предложена от единствения допуснат кандидат. За участие в процедурата бяха представени оферти от ГДЗЗД "Консорциум-РМ Титан-Секюрити", "Секюрити холдинг", "Викинг-Николов" и "Бюро за Охрана и сигурност – ИТ". До отваряне на ценовата оферта беше допуснат само един кандидат – ГДЗЗД "Консорциум-РМ Титан-Секюрити. Той обаче беше предложил обща стойност за изпълнение на поръчката в размер на малко над 7 млн. лв. без ДДС при прогнозна стойност на поръчката 5.8 млн. лв. без ДДС.
Източник: в.Капитал