Държавата ще пробва за n-ти път да продава “БДЖ-Товарни превози”, БФБ и АДИС

Приходите на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол за 2015 година са в размер на 4 488 003 лева и 66 стотинки. В сумата влизат както пари в брой, така и непарични платежни средства. Това показва справка, предоставена на Клуб Z от ведомството на Емил Караниколов. От нея става ясно, че сумата включва не само новите приватизационни сделки, но и плащанията по приватизационни договори, сключени през предходни години.

От ведомството не предоставиха разбивка за това каква част от парите са от продажба на държавно имущество и каква от стари приватизационни договори.

АПСК уточни, че от времето, когато Агенцията за приватизация и Агенцията за следприватизационен контрол бяха слети постъпленията се сумират общо като приходи от дейността.

Затова Клуб Z потърси за коментар члена на надзорния съвет на АПСК Руси Статков.  

"Основната част от приходите ни през 2015 г. са по линия на следприватизационния контрол. От приватизация постъпленията ни може и да са достигнали 1 милион лева". Той уточни, че през втората половина на миналата година АПСК е успяла да продаде няколко имота частна държавна собственост – парцели и сгради в различни градове на страната. "Нямаме големи приватизационни продажби, но ние бяхме подготвили за много сделки, правителството ги спря. Това е положението – вършим си работата, но ни казват: "задръжте".

Според него АПСК все още може да се самоиздържа, което е аргумент ведомството да продължи да съществува.

"Общите ни приходи от приватизация и следприватизационен контрол са 4,4 милиона лева, а разходите ни – 2 милиона лева. Двойно повече сме изкарали, дори и да няма големи сделки се отпушват продажбите на частна държавна собственост",.

Очаква се надзорът на АПСК ще гласува списъка на компаниите които ще се продават през тази година. А в него влизат "БДЖ-Товарни превози", държавният дял от 49% от "Пловдивски панаир", "Монтажи", "Военно издателство", обособени части от АДИС (бившето БОДК), Българската фондова борса и "Овча купел" ЕООД.

Абсолютно същият бе списъкът на фирмите, които трябваше да бъдат продадени и през 2015 г., а и през предходните години. В крайна сметка държавата не успя да продаде нито една от тях.

За част от тези компании е гарантирано, че и през 2016 г. няма да намерят нов собственик. На практика "БДЖ-Товарни превози" е непродаваема, тъй като не е ясно каква част от дълговете на "БДЖ Холдинг" ѝ се падат.

 

Източник : www.economic.bg