Интермодален пътнически терминал Бургас до края на 2015г.

Идеята за създаването на интермодален пътнически терминал, заложена в проекта "Зона за обществен достъп – Бургас", е на път да се реализира. Същността на идеята се състои в интеграцията на транспортната инфраструктура в общинската градска част и обединяване в общ пътнически, логистичен център на трите пътнически терминала – жп гара, Автогара Юг и Морска гара Бургас.
Интермодалният пътнически терминал ще предостави нови възможности за извършването на специфичните пътнически,транспортни услуги върху по-малка територия, развитието на морския туризъм и за увеличаването на туристическия поток, увеличаване на броя, видовете и качеството на услугите за граждани и гости, предлагани на територията на трите гари, и др.
Реализацията на идеята започна с изграждането на морска гара на територията на пристанище Бургас-изток и продължи с реконструкциите на жп гарата и Автогара Юг и пространството около тях, които са пред приключване. Интермодален транспортен център, който включва автогара, жп гара и пасажерско пристанище, ще има до края на 2015 г., когато бъдат завършени обновяването на жп гарата и реконструкцията на Автогара Юг.
—-
 
Морска гара Бургас
На 4 октомври 2013 г. официално бе открита новопостроената морска гара. Международният морски пътнически терминал е част от проект "Супер Бургас – Зона за обществен достъп" – фаза първа. Цялостният проект е свързан с реорганизация на съществуващите пространства в пристанище Бургас и предвижда изграждане на свободната зона за обществен достъп, в която на едно място ще бъдат събрани морски и сухопътен (автомобилен) и жп транспорт. Завършването на проекта е и предпоставка и за развитието на круизния туризъм. Развитието на пространството е свързано с изместване на пристанищните дейности, изпълнявани от пристанищния оператор в района на досегашните I и II кейови места.
С изграждането на морската гара се създаде възможност за реализиране на концепцията за отваряне на града към морето, изнасяне на промишлените дейности и преструктуриране на крайбрежните промишлени зони и определяне на нови терени за обществено обслужване. Общата стойност на средствата, които ДП "Пристанищна инфраструктура" инвестира в международната морска гара в Бургас, възлизат на 3 298 000 лв.
Морският пътнически терминал е разположена на 1 километър от Автогара Юг, която се реконструира по проекта за интегриран градски транспорт на Бургас и е разположена в съседство с жп гара Бургас, която се реконструира със средства по ОП "Транспорт".
На 6 декември 2014 г. официално бе открита зоната за обществен достъп на пристанище Бургас.
 
Автогара Юг
Преустройството и реконструкцията на Автогара Юг и прилежащата й територия е част от проекта за интегриран градски транспорт на Бургас. От Автогара Юг тръгват/пристигат автобуси за Южното Черноморие, София, Варна. Реконструкцията на автогарата включва изграждане на нова сграда на терминала, осигуряване на подходи и спирки за пристигащи и заминаващи автобуси, благоустрояване на околното пространство и осигуряване на достъпна среда за хора със затруднено придвижване. Сградата на терминала включва помещения с различна функционалност, съобразени с новите изисквания за качествена транспортна услуга: чакалня, оборудвана с подходящ брой места за сядане, офиси и устройства за купуване на електронни билети и карти, табла за информация в реално време, павилион и кафетерия, помещения за шофьори и диспечери.
Основното предизвикателство за проектното решение е ситуирането на сградата в среда на паметници на културата и необходимостта от съчетаване на автентичния характер на територията и модерната интерпретация на интермодалния център. Обемно-пространствената композиция подчертава едновременно характера на околното пространство и отдава приоритет на логистичните потоци в услуга на пътника.
Спирка на бързите автобусни линии в посока комплексите "Изгрев", "Славейков" и "Меден рудник" ще осигури връзката с градския транспорт. По предварителен план е заложено и трасе за велоалея.
Изпълнението на проекта е в напреднала фаза. Сградата е пред завършване. Малко повече време ще отнеме реконструкцията на прилежащата територия и улиците около пл. "Гаров". Един от проблемите, който трябва да бъде решен, е с отводняването на района. Изпълнител на проекта е "Трейс Груп Холд" АД чрез дъщерното си дружество "Трейс Бургас" ЕАД.  Проектът е на "Проектантска организация" ЕАД – Бургас, който бе избран след обществено обсъждане.
 
ЖП гара
До месец декември тази година жп гарата в Бургас трябва да има нов облик. Официалния старт на ремонтните дейности бе на 11 март т.г. Реконструкцията се извършва по проект "Рехабилитация на гарови комплекси по TEN-T мрежата": "Рехабилитация на гаров комплекс Централна гара София", "Рехабилитация на гаров комплекс жп гара Бургас, пътническа", "Преустройство и саниране на приемно здание гара Пазарджик – II етап".
След неговото реализиране жп гара Бургас ще бъде изцяло реставрирана и отговаряща на изискванията за енергийна ефективност. Използването на съвременни технологии ще бъде умело съчетано с архитектурния облик на зданието. По този начин ще се запази автентичният вид на жп гарата, която е обявена за архитектурен паметник.
Изпълнител по договора за проектиране и строителство е ДЗЗД "Железопътна инфраструктура Бургас", а оценката на съответствието и строителния надзор ще се осъществят от Обединение "Рубикон – Ен Ар 1". С 50% участие в "Железопътна инфраструктура Бургас" е "Техно строй България". Останалите участници са "Билдникс" с 30% и "Сънником" с 20%.
Рехабилитацията на железопътна гара Бургас се осъществява със съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие, чрез оперативна програма "Транспорт" 2007 – 2013 г. Стойността на обекта е близо 7.4 млн. лева без ДДС.
 
Източник: Силвия ЦЕНОВА, www.gradat.bg