КЗК отмени поръчка на НКЖИ

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) отмени като незаконосъобразно решение на генералния директор на Държавното предприятие "Национална компания Железопътна инфраструктура"
(НКЖИ) за класиране на участниците в обществена поръчка.
 
Тя е за определяне на изпълнител на проект за интермодален терминал в Русе.
 
Проучването на комисията е установило, че при разглеждане на офертите оценителната комисия е изискала от класирания на първо място участник Обединение "Дунав" данни, които е трябвало вече да бъдат попълнени от кандидата в декларация за авансово плащане.
 
Дружеството е представило нова попълнена декларация, което обаче представлява представяне на нов документ по процедурата, което не се допуска от Закона за обществените поръчки.
 
КЗК смята, че по този начин са нарушени принципите на свободна и лоялна конкуренция и недопускане на дискриминация по отношение на останалите участници в процедурата, които стриктно са се запознали с изискванията на възложителя и са подготвили оферти в съответствие с обявените условия.
 
Според антимонополния орган конкурсната комисия е трябвало да констатира несъответствие на съответната част от документацията на тази оферта и да предложи отстраняването на компанията.
 
Освен това комисията не е обосновала поставения брой точки на техническите предложения на участниците.
 
"Липсата на анализ, яснота и прозрачност при оценяването на офертите нарушава отново принципите на Закона за обществените поръчки за правилно провеждане на процедурите и разходване на публични средства, за равнопоставеност и свободна конкуренция между участниците", посочва в мотивите за решението си КЗК.
 
Антимонополната комисия връща процедурата от етап "разглеждане на техническите предложения на участниците".
 
Източник: Dnevnik.bg
Градски транспорт

Граждани проплакаха: Поражения и в жилищата край метрото в „Хаджи Димитър“

 Редактор: Ралица БратановаP Три дни след като метрото в района на „Хаджи Димитър“ спря, а релсите се надигнаха наши зрители сигнализираха – започват същите процеси и в близките до проблемната метростанция жилищни блокове.  […]

Автомобилен транспорт

ПОГЛЕД КЪМ БЪДЕЩЕТО – ИНОЕЪР И ИНОВАТИВЕН ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ

На 14.01.21г. се състоя изложение на превозни средства по повод 120-годишнината на градския транспорт в София. Наред с разказите за транспорта от миналото, публиката се запозна и с планираните иновации […]

ЖП транспорт

РЖД започна превоз на ремаркета

17 ремаркета бяха натоварени на жп платформи и потеглиха от гара Нефтекамск до гара Усинск, като разстоянието между двете станции е 1828 км. Ремракетата се транспортират на специални вагони с дълги бази, собственост на […]