КЗК отмени поръчка на НКЖИ

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) отмени като незаконосъобразно решение на генералния директор на Държавното предприятие "Национална компания Железопътна инфраструктура"
(НКЖИ) за класиране на участниците в обществена поръчка.
 
Тя е за определяне на изпълнител на проект за интермодален терминал в Русе.
 
Проучването на комисията е установило, че при разглеждане на офертите оценителната комисия е изискала от класирания на първо място участник Обединение "Дунав" данни, които е трябвало вече да бъдат попълнени от кандидата в декларация за авансово плащане.
 
Дружеството е представило нова попълнена декларация, което обаче представлява представяне на нов документ по процедурата, което не се допуска от Закона за обществените поръчки.
 
КЗК смята, че по този начин са нарушени принципите на свободна и лоялна конкуренция и недопускане на дискриминация по отношение на останалите участници в процедурата, които стриктно са се запознали с изискванията на възложителя и са подготвили оферти в съответствие с обявените условия.
 
Според антимонополния орган конкурсната комисия е трябвало да констатира несъответствие на съответната част от документацията на тази оферта и да предложи отстраняването на компанията.
 
Освен това комисията не е обосновала поставения брой точки на техническите предложения на участниците.
 
"Липсата на анализ, яснота и прозрачност при оценяването на офертите нарушава отново принципите на Закона за обществените поръчки за правилно провеждане на процедурите и разходване на публични средства, за равнопоставеност и свободна конкуренция между участниците", посочва в мотивите за решението си КЗК.
 
Антимонополната комисия връща процедурата от етап "разглеждане на техническите предложения на участниците".
 
Източник: Dnevnik.bg
Автомобилен транспорт

Новите електромобили Citroen за 6000 евро вече излязоха на пътя

Градският електрически автомобил Citroen Ami, представен от френската марка през февруари тази година, стана част от автопарка на услуга под наем. Самата кола е невероятно компактна. Размерите й са: дължина […]

Автомобилен транспорт

Българин надмина Tesla с електромобил, който вдига 500 км/ч и изминава 1000 км

Българин създаде нов уникално бърз спортен електрически автомобил, който вдига близо 500 километра в час и е с мощност от над 5000 конски сили. За сравнение един от най-продаваните електромобили […]

Автомобилен транспорт

Европа се нуждае от зарядни станции

ACEA: Европа няма достатъчно станции за зареждане, за да отговори на нарастващото търсене на електрически превозни средства. Европейската асоциация на автомобилните производители (ACEA) стигна до заключението, че инфраструктурата за зареждане […]