Магазия 1 в Пристанище Бургас става Морски център

 

ДП "Пристанищна инфраструктура" – клон териториално поделение Бургас, обяви обществена поръчка за инженеринг за обект "Модернизация на сграда Магазия 1" на терминал Изток 1 на пристанище Бургас. Прогнозната стойност на поръчката е 4 200 000 лв. без ДДС, а срокът за изпълнението й – 480 дни.

Сградата на Магазия 1 (през годините използвана за склад за зърно, фураж и др.) е разположена в северната част на източния вълнолом, при 3-то и 4-то корабни места. Строена е през 1903 г. и е една от най-старите постройки на територията на пристанището. Сградата е едноетажна, двукорабна с метална нитована конструкция, която е с историческа стойност.
Реконструкцията на сградата е част от концепцията за отваряне на града към морето, или т. нар. проект "Супер Бургас".

В реализацията на първия етап на Зоната за обществен достъп на територията на пристанище Бургас–изток е предвидено превръщането на съществуващата сграда на Магазия 1 в морски център с изложбени, атракционни и образователни функции, както и с функция на морска гара за каботажно плаване. Според действащия ПУП се предвижда запазване на петното на застрояване и евентуално надстрояване. Желанието на възложителя е новата сграда да запази обема и формата на старата, без да се надстроява. На първо ниво ще се разположат ресторант, фоайе–чакалня, офиси, охрана и информация, билетен център, кафе, магазини, изложбено – музейна част и магазин към нея. Препоръчва се да се предвиди второ галерийно ниво, в което да се разположат детски център, многофункционална зала, офиси, кабинети и библиотека.

В архитектурно отношение изискванията към проекта включват запазване на характерния силует, реставриране и експониране на запазените части на уникалната метална конструкция. Образът, който трябва да се постигне, да е лаконичен, ясен, съвременен в съчетание с пристанищния характер на околното пространство. 
Офертите ще бъдат оценявани според следните критерии: техническо предложение за проектиране, срок за изработване на инвестиционен проект във фаза "технически проект", работна програма за изпълнение на строителството и предлагана цена за изпълнение на договора.
Срокът за подаване на оферти изтича на 30 март 2015 г. Отварянето им е предвидено за следващия ден.

Източник: http://stroitelstvo.info, 04.03.2015г.

Воден транспорт

БСП: ГЕРБ бърза да назначи „политически калинки“ в края на мандата

В края на мандата си ГЕРБ се опитва да овладее колкото се може повече властови структури чрез назначаването на директори на държавни предприятия, това обяви депутатът от  БСП Христо Проданов. […]

Автомобилен транспорт

Автобусни превозвачи кандидатстват за финансова помощ от утре

От днес автобусните превозвачи може да кандидатстват по мярката за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за бранша. Общият ресурс на схемата е 30 млн. лв., като всяка фирма може да […]

Автомобилен транспорт

Лобизъм сви три пъти прогнозните приходи от тол-системата

Лобистките „хватки“, прилагани  активно и системно от фирмите за тежкотоварен автомобилен транспорт  у нас, са  основната причина приходите  от въведената на 1 март тол система да паднат  три пъти под […]