април 16, 2024

Най-големият автомобилен оператор става клиент на НКЖИ

Данчо Георгиев, директор на поделение "Управление движението на влаковете и капацитета" към НКЖИ, в интервю за News.bg

Г-н Георгиев, колко са лицензираните превозвачи, които използват жп инфраструктурата? Кой е последният, получил лиценз за това?
Лицензираните превозвачи, които оперират на железопътната мрежа, са 13. Те са с различно пазарно участие. С голямо присъствие са БДЖ "Товарни превози" и Българската железопътна компания (БЖК). От месец юли имаме сключен договор с нов жп оператор -"ПИМК Рейл". Това е последният лицензиран превозвач, с който имаме договорни отношения.

Ще доведе ли това до ръст на товарните превози?
Имайки предвид, че това е най-големият автомобилен оператор на вътрешния и международния пазар и това му е основната дейност, се надяваме да дойде със своите товари, които да бъдат отнети от автомобилния транспорт и да бъдат качени на влакове, което няма да е преразпределение на железопътния пазар, а нещо, което идва допълнително. Надяваме се, че оттам ще дойде и ръст.

На какъв етап е проектографикът за движение на влаковете?
Проектографикът сме го приключили, съгласно изискванията на закона – на 20 юли, и сме го предоставили на превозвачите за разглеждане и евентуално предявяване на претенции по отношение на промени в него. Този срок изтече на 25 август и ни е върнат от всички, с изключение на БДЖ „Пътнически превози“. Към този момент нанасяме пожеланите от тях промени и корекции в проектографика за 2016-2017 г. Следва в средата на септември да се проведат срещи с областите и общините по отношение съгласуване на графика за транспортното обслужване и начините на комуникации с другите видове транспорт в общините.

Предстои откриването на интермодален терминал Пловдив. В тази връзка как ще се отрази неговата експлоатация на жп превозите в страната?
Това е едно много хубаво събитие, което ще доведе нови товари в железопътния транспорт, тъй като интермодалните превози са толерирани не само при нас, а в цяла Европа. Надяваме се с тях да се намали броят на моторните превозни средства, най вече тежките камиони, които пътуват по магистралите и пътищата на България, т.е ще има ефект и по отношение на екологичността. Тарифната политика на компанията е така ориентирана, че да привлича такива товари. Това са най-ниските инфраструктурни такси, които се ползват в системата на НКЖИ.

 

Източник : www.news.bg

Автомобилен транспорт

Директорът на Волво: Сделката за въглеродните емисии в транспорта е ключова за реорганизацията на автомобилното производство

април 9, 2024

“Изпълнението на схемата за ценообразуване на въглеродните емисии на ЕС за пътния транспорт е от съществено значение за разработването…

Сподели