НКЖИ вложи над 1 800 000 лева за изграждане на пешеходен подлез в кв. Горна баня

Жителите на квартал Горна баня в столицата вече ще преминават сигурно и безопасно през жп линията. Това стана възможно след изграждането на подлез, който дава възможност за преминаването на пешеходния поток по ул. 643 към ул. 670, свързващи кв. Гевгелийски – Западен парк – Овча купел и кв. Горна баня.

Финансирането на обект „Изграждане на пешеходен подлез на км 9+218 в междугарието Захарна фабрика – Горна баня по 5-та жп линия София – Кулата“ е изцяло от бюджета на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) и възлиза на 1 807 000 лева.

Основната конструкция на подлеза е стоманобетонна, рамкова. Достъпът до нея се  осигурява чрез две стълбища, две рампи и асансьори за хора с намалена подвижност, майки с колички и велосипедисти. Изградено е видеонаблюдение и е назначена денонощна охрана.