Петър Бунев, председател на Съюза на българските железничари: Категорично съм против местенето на товарните превози на БДЖ от Горна Оряховица във Варна

От нашата организация сме категорично против местенето на Поделението за товарни превози на БДЖ от Горна Оряховица във Варна. Това решение е грешно, понеже става дума за преместването на администрацията, което няма някаква логика. В момента има бизнес център във Варна, който си върши достатъчно добре работата. Ако обаче преместим администрацията, ще бъде затруднена работата й, тъй като основните партньори, с които работи се намират в Горна Оряховица – например локалното подразделение на НК „Железопътна инфраструктура“.

Решението не почива и на някаква икономическа логика, понеже се спекулира с товарите, които били повече във Варна. Това не е вярно и статистиката на БДЖ за товарите от последната година го показва.

Друг голям проблем в момента е в намирането на достатъчно квалифицирани кадри. Дори и сега в бизнес центъра във Варна има незаети бройки за специалисти. А квалифициран персонал при нивото на сегашните заплати ще се намери трудно, тъй като на пазара на труда там има доста по-голяма конкуренция в търсенето на специалисти.

Това, което ние предлагаме е вариант на решението на компанията. Нека поделението в Горна Оряховица да се запази, а Варна и Бургас да бъдат обединени, като новото поделение да бъде специализирано точно към работа по интермодалността и превоза на стоки директно от пристанищата. Тази промяна ще изисква кадри с образование, което се получава именно във висшите и специализирани училища в двата морски града. По този начин ще се постигне търсения икономически ефект от ръководството, без това да предизвика сериозни сътресения сред железничарския персонал.