Петър Мутафчиев: Мините не желаят да работят с БДЖ „Товарни превози”

Петър Мутафчиев – депутат от Коалиция за България и член на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения в НС, в интервю за предаването „Преди всички” на БНР 

Водещ: Поредна катастрофа на жп прелез вчера, шестима по-тежко ранени в този сблъсък, отделно нови материални загуби за БДЖ и жп инфраструктурата. Добро утро казвам сега на депутата от Коалиция за България Петър Мутафчиев, той е член на транспортната комисия в Народното събрание. Защо тази повторяемост в негативен план?

Петър Мутафчиев: Не можем да говорим за повторяемост в негативен план, можем да говорим за едно, че транспортната система е нещо много сложно, за което всеки един трябва да изпълнява своите задължения като участник в движението, като пряко ангажиран със състоянието на транспортните средства и на железния път. Специално при вчерашния случай това, което беше обявено и по медиите от страна на отговорните фактори, е, че е допуснато неправилно преминаване през жп прелез. Което още веднъж доказва, че всеки един от нас трябва да бъде много внимателен, когато взема конкретните решения, защото едно неразумно действие може да доведе до тежки последствия както за живота на хората, така и за състоянието на транспортните средства.

Водещ: Има ли обаче възможност да бъде стопирана тази игра със смъртта по жп прелезите, както я нарече зам.-министърът на транспорта Антон Гинев? Повече сигнализация, повече предупредителни…

Петър Мутафчиев: Когато всеки един в нашата държава си изпълнява ангажиментите, няма да го има това нещо. Когато ясно е регламентирано правилото кой отговаря за прелеза, за конкретните грижи за прелеза, когато всеки един знае за правилника за движение, че не може, когато ти е забранено, да минаваш през прелез, без значение дали е охраняем или не, защото не всички прелези могат да бъдат охраняеми, да не се преминава. Защото едно подобно действие може да доведе до жертви на български граждани, които пътуват съответно в Българските държавни железници. Когато ние като водачи на моторни превозни средства, на автомобили, знаем, че железопътното средство е с предимство пред нас и то ясно е записано в закони, в правилници, в наредби и т.н., няма да се достига до това. Така че зависи от нашата гражданска отговорност. И на този, който прави закона, и на този, който управлява железопътното предприятие, и съответно на всеки един от нас, който участва в движението.

Водещ: Добре. Сега към темата, за която ви поканих. По повод на съобщенията във в. „Труд” за компания, която е подала искане за лиценз за жп превозвач. Какъв е коментарът ви за този нов тип превозвач при наличието на още три превозвача извън „Товарни превози” на БДЖ?

Петър Мутафчиев: Честно да кажа, това според мен е едно сериозно притеснение на БДЖ и най-вече на предприятието за товарни превози, за един от големите товародатели, това са мините, ясно дава заявка, че не желае да работи с БДЖ „Товарни превози” и ще изпълнява сам чрез свое предприятие превозите на въглища. Дали точно ще поиска лиценз, аз чувам, че е закупена компания, която има лиценз, което още повече ще улесни по-бързата смяна на превозвача. Какви са може би причините? Причините могат да бъдат в различни посоки. Първата – доколко зависи от самото БДЖ „Товарни превози”, ако не е гъвкава политиката да запази своя клиент, да говори за тарифната политика, ако не се управлява добре предприятието, може да се стигне и до такъв резултат клиентът да се опита да търси възможност за собствен превоз. От друга страна, трябва да помислим и върху това лесно ли се дават лицензи за железопътен превозвач.

Водещ: Какъв е вашият отговор, лесно ли се дават тези лицензи?

Петър Мутафчиев: Мисля, че тук е комплексно. Защото не е лесна работа и в този момент, независимо че мините имат своите вагони – знаете, лесно могат да си вземат и локомотиви, в момента има стагнация на пазара. Така че комплексен е въпросът, не е само до това, че, виждате ли, по-лесно може да се вземе лиценз. Но трябва да се погледне в тази посока и от нас, и от Народното събрание, от експерти от Министерството на транспорта. Но и пак казвам самата политика на БДЖ по отношение на тарифите.

Водещ: Какви са прогнозите ви за бъдещето изобщо на „Товарни превози” оттук нататък, при положение, че се смята, че с четвърт товарните превози ще намалеят?

Петър Мутафчиев: Първо, не бива да създаваме трагичен елемент в целия този разговор, виждате ли, нещо железницата оттук нататък вече се е срутила по отношение на товарните превози. Не. Аз обаче искам да ви припомня, че от 2008 г. тогавашното правителство написа една програма за развитие на железниците от 2007 до 2013 г. Тя е краткосрочна, не е дългосрочна именно заради това, защото имаше проблеми, които трябваше да бъдат решени и 2013 г. трябваше да се даде една стабилна и ясна перспектива за развитието на железницата. Тогава ясно и категорично всеки един си пое ангажимента. Държавата какви средства ще осигури на железницата, железницата, съответно мениджмънтът какви ангажименти ще поеме за разширяване на пазарите и т.н., за да може да се постигне една стабилност в жп транспорт. За съжаление 2009 г., в края на годината тази програма беше зачертана и беше предложена нова.

Водещ: Сега обаче как е, изпълнява ли се тази стратегия?

Петър Мутафчиев: Тогава ние казахме ясно какво ще бъде. Има десет точки и ще ви посъветвам вземете ги. Там ясно е казано, че ако не се изпълнят всички тези действия, тъй като това е с консултации с водещи европейски фирми и т.н., и от опита на железопътните предприятия в Европейския съюз. Предрекохме точно това, което се случва, включително, че ще се закъса с изплащането на кредити, че ще загуби железницата кредитен рейтинг, че съответно ще продължи закриваното на линиите и ще се губят клиенти.

Водещ: И че „Товарни превози” няма да возят толкова товари, колкото досега. Благодаря на депутата от Коалиция за България Петър Мутафчиев.

Източник: Focus-news.net