По-сложно от метрото е само строителството на атомна централа

 

На 20 октомври е делото във ВАС по търга за третия метродиаметър

Инж. Стоян Братоев, изпълнителен директор на "Метрополитен"

Г-н Братоев, как се развива проектът за разширение на метрото?
Разширението на метрото започна през 2007 – 2013 г., като строителството стартира през 2009 г. Поради това, че финансирането се осъществяваше на етапи, разширението стана също на етапи. Първият и вторият етап завършиха съответно май и август 2013 г.
От 2013 г. започна изпълнението на етап ІІІ, който включва лот 1 от бул. "Цариградско шосе" до летище София и лот 2 от "Младост І" до "Младост ІV" при Бизнес парка. Той ще завърши през април 2015 г. Подготвени и защитени са три апликационни форми.

Какво е изпълнението на етап ІІІ?
Строителството на третия етап надхвърля 70% от договореното. През декември 2014 г. ще завършат основните дейности – конструкциите вече са готови, работи се по архитектурата на метростанциите, изпълнени са над 80% от релсовия път, електромонтажните работи вече започнаха.
Лот 1 е с дължина 5 км и 4 метростанции, разделен е за изпълнение на три позиции. По него вече са завършени 75% от строителните дейности. Полагането на релсовия път ще приключи на 25 октомври. Монтират се системите – при метрото те са 18. Възстановява се инфраструктурата над метрото – през септември беше пуснат в движение бул. "Кръстьо Пастухов" от бул. "Искърско шосе" до бул. "Списаревски". През ноември ще завършим частта от ул. "Обиколна", която попада в обсега на метрото. До декември ще бъде завършена и жп гарата при МС 21 "Искърско шосе". По бул. "Неделчо Бончев" се правят вертикални планировки, част от тях са завършени при МС 22 "Софийската света гора".

Не е ли малко отдалечена от жилищните райони тази метростанция 22?
Напротив, не правим в България метростанции в полето. Около МС 20 е предвидена интензивна застройка. По ОУП са планирани 32 блока – само докато се строи метрото, започна изграждането на 6 от тях. При МС 22 се предвиждат логистични центрове. Три години в крайната южна част на метрото в Мадрид стояха неизползвани 3 метростанции и влаковете не спираха на тях. От миналата година на едната вече се спира. Метрото се прави с перспектива на развитие 100 години, така че се изгражда за застроени или застрояващи се в бъдеще зони. Метрото е гръбнак на транспортната система на града и не може да криволичи между блоковете, минава по най-краткия път, а съответните квартали се "довеждат" до метрото с вътрешноквартален транспорт.

Преди време възложихте проект за оптимизация на градския транспорт във връзка с изграждането на метрото. Какви са ползите от него?
Проектът е завършен. Развит е в три части. Първата е за оптимизация на транспорта по отношение на изградените участъци. Втората част включва участъците, които сега се изграждат – до летището, до бизнес парка и към "Хладилника". Третата част се отнася до бъдещия трети метродиаметър.
Разработката ще бъде внесена за обсъждане и одобрение в СОС. Тя предлага комплексни мерки, но, опростено казано, корекциите са свързани с промяна на интервалите на движение на автобусите по линиите, с промяна на маршрута на линиите на градския транспорт или поява на нови линии. В този смисъл, за да се осигури по-добра връзка с метрото, в "Дружба" се предвижда нова автобусна линия, ще има и промяна на интервалите. Автобус 111 няма да пътува до МС "Младост", а само до Бизнес парка, тъй като от април 2015 г. метрото ще стига до "Младост ІV".

Какво е изпълнението на лот 2 от "Младост 1" до Бизнес парка?
Лот 2  от "Младост" до Бизнес парка е с дължина 2.7 км с 3 метростанции. Първата метростанция е пред някогашната "Деница" и се нарича "Александър Малинов", МС 15 е пред хипермаркет "Хит" на кръстовището на "Москов" и "Балан" и се нарича "Акад. Александър Т. Балан", на името на първия ректор на софийския университет. МС 16 се нарича "Бизнес парк". Завършени са над 70% от дейностите. На МС 14 вече се работи по архитектурната част, за другите две метростанции това предстои. Щом завърши поставянето на релсовия път през ноември, ще започне внасянето на тягови подстанции, вентилатори и друго оборудване. През октомври очакваме да започне строителството на новата част от бул. "Ал. Малинов", който започва от "Хит" и продължава на изток. Срокът за изграждането му е 6 месеца и се очаква да приключи през май 2014 г.

Какви трудности срещнахте при изграждането на третия етап от проекта за разширение на метрото?
При изграждането на метрото има всичко. В кв. "Дружба" теренът е чакълести пясъчни почви – някогашни баластриери, с висок процент на филтрация – няма какво да задържи подпочвените води. Справихме се с тях. В "Младост" при МС 16 минахме под река и сега метростанцията е под самата река, а над нея има паркинг за 100 автомобила. Пред бившата "Деница", където е МС 14, бяха реконструирани 72 тръбни мрежи. Всичко изгражда просто и лесно, когато е завършено. Но по-сложно от метрото е само строителството на атомна централа.

Кои части от метрото са включени в новия програмен период 2014 – 2020 г.?
о Трета линия на метрото от "Владимир Вазов" – Театър "Зад канала" – Орлов мост – бул. "Патриарх Евтимий" – НДК – Петте кьошета – кръстовището на "Гешов" и "България", "Красно село", "Овча купел". Цялата линия е в оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура", но само за централната част е осигурено финансиране. Така беше и през миналия програмен период – имаше средства само за част от втората линия, а ние направихме цялата втора, та и част от първата метролиния.
Централната градска част е 8 км (200 м от тях са за обръщане на посоката при Малък театър "Зад канала") с 8 метростанции. От тях 7.2 км и 7 метростанции са в центъра, а 800 м и 1 МС е в края на бул. "Владимир Вазов". В проекта влиза и депото в "Земляне". Тъй като срокът за изграждане на малката част от бул. "Владимир Вазов" и на депото е 2 години (а за централната градска част – 3 години и 9 месеца), търговете за тях ще бъдат обявени по-късно. Частта от бул. "Владимир Вазов" попада в този етап, за да се осигури връзка с железниците. Другите две части от третия метродиаметър са по около 4 км с по 4 метростанции – към бул. "Владимир Вазов" и към "Овча купел". Търгът обявихме през пролетта.
Предстои да започнем проекта за депото, за което има само идейна разработка.
Внесохме за предварителен контрол документацията за доставката на влаковете и системите на автоматика, защото тя е принципно нова, не е релейна, а електронна и е най-новата, която се прилага в света. Предвидена е опция за автоматично движение на влаковете, но на първо време те ще се движат с машинист. Пероните ще бъдат затворени с преградни стъклени врати, които ще се отварят заедно с вратите на пристигналия влак.
Трасето ще бъде завършено в края на 2018 – началото на 2019 г.
о Другият обект за периода 2014 – 2020 е строящият се участък от МС "Джеймс Баучер" до "Хладилника" – 1.3 км, включително и 200 м тунел за обръщане на посоката и една метростанция – МС 13 "Витоша". Попаднахме на много газопроводи, големи канали, два магистрални водопровода, силови кабели 110 киловолта. 30% от кадастъра не съвпадат с това, което е под земята. Ще завършим метрото до "Сребърна" през юни 2016 г.

Завърши ли обжалването по търга за централната част от третия метродиаметър?
Делото във ВАС е насрочено за 20 октомври. Дотук Комисията за защита на конкуренцията отхвърли повечето от исканията. Останаха две.

Кога ще се одобрява апликационната форма на третия метродиаметър, а на участъка до "Хладилника"?
На 9 и 10 октомври ще обсъдим с JASPERS анализа разходи – ползи за третия метродиаметър. Апликационната форма може да бъде попълнена, щом има одобрени оперативни програми, предполагаме, че това ще стане до края на годината. За участъка до "Сребърна" апликационната форма ще се одобрява само от българския управляващ орган според правилата на новата ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура", защото проектът е под 75 млн. евро.

Източник: http://stroitelstvo.info, 06.10.2014г.