През 2016-та НКЖИ планира модернизиране и ремонт на 20 жп прелеза и 24 гари

За това кои железопътни обекти бяха ремонтирани през изминалата година и какви са плановете на Национална компания "Железопътна инфраструктура " (НКЖИ ) за настоящата News.bg разговаря със зам.-генералния директор на компанията с ресор "експлоатация" инж. Златин Крумов Инж. Крумов, каква е равносметка ви за 2015-та година и кои по-важни обекти успяхте да реализирате през нея? През изминалата година успяхме да се справим с времето и финансовия ресурс и подобрихме състоянието на много железопътни съоръжения. Изпълнихме и набелязаните в нашата програма за инвестиции участъци. Във всички поделения на НКЖИ успяхме да се справим с ремонта на отсечки и съоръжения, които бяхме предвидили за ремонт. В началото на годината предизвикателствата на времето доведоха до проблеми в три-четири участъка и в някои моменти бяхме прекъснали влаковото движение по втора, шеста, четвърта главна жп линия. С общите усилия на всички колеги и осигуреното финансиране обаче успяхме да овладеем тези слаби места. Такъв участък е Лакатник-Левище. Свличания на огромни количества скална маса имаше в участъка Храбърско-Разменна. Подкопани устои на фундамент пък имахме по 52-ра жп линия в участъка Генерал Тодоров – Петрич. Река Струма бе подкопала участъка Черниче – Пею Яворов. Това са само една малка част от слабите места, които успяхме да възстановим дълготрайно и да решим техните проблеми. Там изградихме надеждни и гарантирани инженерни съоръжения в името на сигурността и безопасността на влаковото движение. Така позволихме возилата да се движат с проектна скорост. Не малко инвестиции направихме и в подновяването на жп линиите. Някои отсечки успяхме да завършим, други още са в процес на изпълнение. С много усилия приключихме една тежка отсечка в участъка Захарна фабрика-Горна баня в столицата. На този обект изградихме и водоотводни, инженерни съоръжения и също модернизирахме жп прелеза. Приключихме вече и участъка Пирдоп – Антон. Стартирахме и подновихме около 4,5 км в участъка Клисура – Христо Даново по трета жп линия. Подменихме и 2,5 км в участъка Подвис – Ведрово. През изминалата година инвестирахме и в модернизацията на жп прелези , като успяхме да модернизираме над двайсет в цялата страна. В участъците Разменна-Перник, Провадия-Синдел-Варна положихме оптичен кабел. Модернизирахме и устройствата на осигурителната техника в участъка от Пирдоп по Карлово. Модернизирахме и две тягови подстанции – Мездра и Завет. Като цяло в основните направления по жп инфраструктура успяхме да се справим с поставените задачи. Кои задачи са на дневен ред за НКЖИ през новата година? Предстоят ни много важни и отговорни действия. Благодарение на средствата от инфраструктурни такси и на тези от капиталовия трансфер сме си заложили доста сериозни цели. Предстои закупуване на тежка и лека жп механизация. Надявам се да успеем да закупим и да пуснем в експлоатация пет броя жп влекачи, които са крайно необходими за ежедневната работа на нашите служители. Предстои ни и тази година модернизация поне на още двайсет жп прелеза. Ще има изпълнение на оптичен кабел в участъците Горна Оряховица – Бяла и Радомир – Благоевград. Предвиждаме да подновяваме и не малко отсечки. Сред тях са Змейово – Стара Загора, Люляково – Дъскотна. Сред задачите ни е и подновяване на трети коловоз на гара Владая. Считам, че ще успеем да подновим и около 2,5 км от участъка Делян – Дяково. Успоредно с всички тези модернизации и рехабилитации на железния път и прилежащите съоръжения успяваме да ремонтираме и жп гарите . За миналата година ремонтирахме 55 гари. Тази година предвиждаме 24. Вече имаме разрешение за строеж и за ремонта на жп гара Сливен. Стараем се да създаваме комфортни условия и на пътниците, и на нашите служители. Изпълняваме всички препоръки за енергийна ефективност и пожарна безопасност на сградите и се стремим да ги преведем в един съвременен и европейски вид.

Източник : www.news.bg