Приватизираме „БДЖ-Товарни превози“. „БДЖ-Пътнически превози“ в Национална компания „Железопътна инфраструктура“

Интервю с министър Ивайло Московски.

Какво е решението за изхода от кризата с БДЖ? Кога очаквате да има напредък в плана за стабилизирането и оздравяването на дружеството?

За съжаление се налага отново да изготвяме план за стабилизирането на държавния железопътен превозвач, защото планът, който следвахме, е прекратен след края на предишния ни мандат. В него бяха включени и се изпълняваха редица непопулярни мерки, но точно благодарение на част от тях дълговете на „БДЖ

– Товарни превози“ ЕООД бяха сведени до 3 млн. лв. Сега задълженията са 14,5 млн. лв. При това положение трябва да се разглеждат варианти, при които да постъпят финансови средства, различни от тези, заложени в държавния бюджет, или те да бъдат увеличени. Това ще се обсъжда с Министерството на финансите, с правителството.

Ще продължим да работим по приватизацията на „Товарни превози“, защото това е най-доброто решение. Не трябва да се забравя, че най-големият товародател на БДЖ е подал искане за лиценз, който засега му е отказан, защото не отговаря на заложените условия. Но рано или късно ще ги покрие и тогава БДЖ няма да има какво да вози. Затова е необходимо да се намери решение, преди да стигнем до подобна ситуация.

Ще инициирате ли реформа в жп сектора?

Мислим по вариант за прехвърляне на „БДЖ -Пътнически превози“ към Национална компания „Железопътна инфраструктура“. Само по този начин дружеството ще може да покаже финансова стабилност и да бъде бенефициент по оперативни програми, да кандидатства и да спечели финансиране, нужно за закупуване на нов подвижен състав. Пак казвам, че това все още е само вариант, който трябва да бъде обсъден на ниво правителство, Европейска комисия и Световна банка.

Крайната цел е да имаме развиващ се железопътен транспорт с модерна инфраструктура и нови влакове. Само така ще привлечем и пътници, и товари.

Какви са плановете ви за електронното управление?

Започна проектирането на интермодален терминал в Пловдив. Какви са плановете за останалите проекти за интермодални терминали?

Очакваме в най-кратки срокове да стартираме и физическото изпълнение на интермодалния терминал при Пловдив. Със средства по ОП „Транспорт“ се подготвя и проект за терминал при Русе. По новата Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ сме заделили 25 млн. евро за интермодални терминали. Като цяло тези логистични центрове са много Важни за развитието на транспорта и трябва да полагаме усилия и да търсим и други източници на финансиране, в това число и публично-частно партньорство.

От какви инвестиции се нуждае пристанищната и летищната инфраструктура?

Голяма част от речните и морските ни пристанища се нуждаят от сериозни инвестиции за поддържане и развитие на своята инфраструктура, но в настоящата ситуация на финансова криза за нас е изключително трудно да заделим такъв голям ресурс, какъвто е необходим за тяхната модернизация. Концесионирането на пристанищни терминали е добър вариант за привличане на частни капитали и инвестиции, като същевременно обектите остават държавна собственост. Подходът позволява да бъдат вложени средства в модернизацията им, да бъдат въведени нови технологии и привлечени товари, като съответно това би повишило ефективността на портовете.

Източник: в.Строител

Воден транспорт

БСП: ГЕРБ бърза да назначи „политически калинки“ в края на мандата

В края на мандата си ГЕРБ се опитва да овладее колкото се може повече властови структури чрез назначаването на директори на държавни предприятия, това обяви депутатът от  БСП Христо Проданов. […]

Автомобилен транспорт

Автобусни превозвачи кандидатстват за финансова помощ от утре

От днес автобусните превозвачи може да кандидатстват по мярката за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за бранша. Общият ресурс на схемата е 30 млн. лв., като всяка фирма може да […]

Автомобилен транспорт

Лобизъм сви три пъти прогнозните приходи от тол-системата

Лобистките „хватки“, прилагани  активно и системно от фирмите за тежкотоварен автомобилен транспорт  у нас, са  основната причина приходите  от въведената на 1 март тол система да паднат  три пъти под […]