С отварянето на пазара някои от жп линиите могат да бъдат поети от европейски превозвачи

С промени в Закона за железопътния транспорт се въвежда европейското законодателство за жп транспорта в националните закони. България либерализира железопътния пазар и още от юни тази година жп превозвачите от страните членки на ЕС ще имат право на достъп до железопътната ни инфраструктура, както и до обслужващите съоръжения за извършване на всички видове железопътни услуги за превоз на пътници и товари. Железопътни превозвачи от страните членки на ЕС ще могат да кандидатстват и за този вид услуги у нас, след като договорът на БДЖ за предоставяне на обществени превози изтече през 2024-та година.

В момента БДЖ “Пътнически превози” не е конкурентоспособен да се състезава с външен частен железопътен пътнически оператор, смята Любомир Иванов – председател на Асоциацията по железопътна сигнализация, автоматика, комуникация и индустрия. В интервю за предаването “Хоризонт до обед” той отбеляза, че ръководството на компанията има пет години, за да съживи дружеството и посочи пътническите линии, за които може да се очаква интерес от нови превозвачи в железопътния транспорт.

“Апетитни линии: това са София – Варна през Горна Оряховица, София – Пловдив – Бургас, след като бъде модернизирана. Пловдив – Свиленград в посока Истанбул. И другите са в рамките на 50-80 километра около София. Това са от Драгоман, от София, от Копривщица, от Своге, от Елин Пелин. Ще се обхване частта на ежедневните пътнически превози, които са работнически.” 

Основните промени, породени от въвеждането на европейските директиви, премахват административните пречки пред бизнеса и създават възможността за обслужване на едно гише при издаването на единен сертификат за безопасност, обясни Веселин Василев, който оглавява Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“:

“По старата директива се издаваше сертификат от две части – част А, която важи за целия Европейски съюз и част Б,  която издава всяка държава, в зависимост от това дали този превозвач отговаря на изискванията за безопасност в дадената държава. Сега тези два сертификата се обединяват в един и се нарича “единен сертификат за безопасност”.

Този сертификат ще се издава, ако е за повече от една държава от Европейската железопътна агенция. Ако е с валидност само за една държава, може да се издава от националния орган за безопасност, уточни Василев.

С промените в закона България отваря пазара си за ЖП превози и така дава достъп на всички превозвачи до цялата жп инфраструктура на Европейския съюз. Как България е защитила националния си интерес според Веселин Василев:

“Всеки, който е лицензиран по европейско законодателство и има сертификат за безопасност по европейското законодателство, може да извършва превози във всичките държави членки. Тук е вторият аспект, който трябва да се има предвид – във всяка държава железопътния транспорт изпълнява социална функция. Тази функция държавата я възлага на даден превозвач, който получава дотации, субсидии за тая дейност, тъй като неговата дейност трябва да бъде компенсирана с различни намаления, безплатни пътувания, а и самия превоз – стойността, също трябва да се дотира, тъй като държавата го задължава да вози по точно определени маршрути във връзка с това, че хората трябва да стигнат от точка А до точка Б, на работа, до дома.”

Там, където – във всички държави, има договор за обществени услуги, той неминуемо ще влезе в конфликт или ще се повлияе от отварянето на пазара, поясни още Веселин Василев. Затова новата директива и регламентът дават възможност на всяка държава членка, която има подобен договор за обществена услуга, да наложи определени ограничения за навлизане на пазара, ако се наруши икономическото равновесие.

„Ситуацията, която е в България – договорът за обществени услуги е върху цялата инфраструктура, така че който пожелае да дойде да вози, той неминуемо влиза в хипотезата, че може да наруши икономическото равновесие“, коментира Василев.

Достъпът в подобен случай се ограничава от регулаторен орган след икономически анализ.  

ЖП транспорт

Провалът на процедурата за електрическите влакове показа липсата на капацитет и организация в транспортното министерство

март 31, 2024

Михаил Рангелов Оттеглянето на китайската компания CRRC от търга в България и последващото прекратяване на разследването от Европейската к…