Спряха търга за третия метродиаметър в София

Обжалване спря търга за разширение на метрото в София – трети метролъч, първи етап от км 4+950 до км 11+966.34 в четири обособени позиции. Според инж. Стоян Братоев, участник в процедурата, иска промяна на метода на изграждане на тунелното трасе от прокопаване с тунелопробивна машина (ТБМ) по новоавстрийски метод. Това според изпълнителния директор на "Метрополитен" ЕАД инж. Братоев е немислимо. Търгът се обявява с тези условия за изпълнение и тръжната процедура не може да променя метода на изграждане на тунелното трасе, допълни  инж. Братоев.
 
Комисията за защита на конкуренцията има 10-дневен срок да се произнесе, но ако реши да се произнася по същество и да разгледа подробности от процедурата, ще са й необходими 30 дни. Уведомлението от "Метрополитен" ЕАД е получено в КЗК на 20 април, а дружеството е изпратило документацията в КЗК на 7 май, каза инж. Братоев. Тече десетдневният срок за произнасяне на КЗК. Търгът се спира за периода на размишление, вземане на решение и излизане с позиция на комисията.
Името на поръчката е "Трета метролиния – депо бул. "Ботевградско шосе" – бул. "Владимир Вазов" – централна градска част – жп "Овча купел", първи етап – от км 4+950 до км 11+966,34 по обособени позиции":
Първа обособена позиция: Участък от км 11+966,34 (стартова шахта на тунелопробивна машина) до км 8+996,69 (край на МС 11) с 2 метростанции.
 
Втора обособена позиция: Участък от км 8+996,69 (край на МС 11) до км 6+561,05 (край на МС 8) с 3 метростанции.
Трета обособена позиция: Участък от км 6+561,05 (край на МС 8) до км 4+950 с 2 метростанции и тунелен участък
Четвърта обособена позиция: Тунелен участък, изпълняван с тунелопробивна машина (ТПМ), от км 11+966,34 (стартова шахта) до км 5+248,57 (изходна шахта).
 
Общата дължина на участъка е 7016,34 м. По трасето се предвиждат за изграждане 7 метростанции. Търгът е за проектиране и строителство. Трасето обхваща подземния участък от км 4+950 до км.11+966,34 със следното трасе: бул. "Вл. Вазов", ул. "Професор Милко Бичев", бул. "Евлоги и Христо Георгиеви", "Орлов мост", бул. "В. Левски", бул. "Патриарх Евтимий", бул. "Прага", ул. "Георги Софийски", Медицинска академия/Медицински комплекс – университетски комплекс, кръстовището на бул. "България" и бул. "Иван Гешов", ул. "Кюстендил", кв. "Красно село" – ул."Житница".
Стартът на изграждането на метрото до "Хладилника" се отлага за юли, когато бъде завършено строителството на надлеза при Семинарията, каза инж. Братоев.
 
Източник: www.stroitelstvo.info, 13.05.2014