Увеличаване на жп трафика между България и Турция обсъдиха ръководствата на турските държавни железници и НКЖИ

Подобряване на качеството на железопътната услуга и увеличаване на превозите на пътници и товари бяха акцентите в разговорите между ръководствата на турската държавна железница (TCDD) и Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ). Турската делегация, водена от генералния директор Иса Апайдън, бе на работно посещение в страната ни от 12 до 14 февруари.

Още в първия ден на визитата двете делегации посетиха интермодалния терминал в гр. Пловдив. Обсъдени бяха възможностите за сътрудничество на български и турски частни превозвачи в областта на интермодалните превози, превозите на цели камиони с кабини, достъпа на превозвачи от двете страни до терминалите на всяка страна.

Двете страни се споразумяха за взаимодействие за получаване на лицензи от български частни превозвачи, както и от такива от турски частни превозвачи, с цел опериране на територията на двете държави.

Договорено беше създаването на работна група, която да следи за безпроблемната работа на граничния преход Капъкуле-Свиленград. Тя ще проследява приемането и предаването на влаковете от двете страни, както и ще спомага за разрешаването на всякакви въпроси, касаещи безпроблемната работа на граничния преход с цел увеличаване на жп трафика между България и Турция.

Обсъдени бяха възможностите за изграждане на мостове и тунели и опитът на турските железници в тази област, необходимостта и желанието от турска страна за превоз на пътници по направлението Истанбул-Белград.

Дискутирани бяха въпросите за комбинираните превози и наличието на специализирани вагони за тяхното извършване, както и въпросите, свързани с инфраструктурните такси и мерките за поощряване на този вид превози.

НКЖИ отчете реализирани приходи за 2017 г. от събрани инфраструктурни такси в размер на 57 500 000 лева. Спрямо миналата година това е увеличение с близо 3 млн. лева, което е добър знак за повишен ръст основно на товарния трафик по жп инфраструктурата. По железопътната мрежа на България оперират 15 лицензирани жп превозвача – 14 товарни и 1 пътнически.

„Надявам се, че приятелските и колегиални отношения между двете администрации ще допринесат за по-качествена железопътна услуга в направлението Изток-Запад“, заяви генералният директор на НКЖИ инж. Красимир Папукчийски в края на работните срещи.