Нова комбинирана машина за поддръжка и ремонт на контактна мрежа на НКЖИ беше показана на Международния технически панаир в Пловдив

С доставката и въвеждането в експлоатация на новите три машини ще се облекчи и подобри работата на експлоатационния персонал, зает с поддръжката на контактната мрежа и ще ускори значително времето за извършване на планирани и аварийни ремонти по нея. По покана на компанията ученици от Професионална гимназия по архитектура, строителство и геодезия в Пловдив посетиха щанда и се запознаха с начина на работа на новата придобивка.