Внимание! България на две скорости

Тунелът при Петрохан има геополитическа стойност
КЛЮЧОВИТЕ въпроси, които ме интересуват, са свързани предимно с диспропорциите в развитието на страната.
Задълбочава се разликата между Северна и Южна България.
Това има изключителен негативен ефект. Фактически държавата разчита на половината от териториалните си възможности. Поставя в неблагоприятно положение половината от човешките си ресурси. Не използва пълноценно природни богатства, забележителности, културно-историческо наследство. Пропилява географското си поло- жение. Води калпава геополитика.
Намирам за важни следните въпроси:
1. Проходимостта на Стара планина да стане основен приоритет на държавното инвестиране. Това е възлово за стопанския интегритет на територията. Да се развиват съществуващите пътни проходи, свързващи Северна и Южна БългарияЬ1 за целогодишно безпроблемно използване от всички ко-лесни превозни средства -от велосипед до тир. Да започне строителство на тунели поне при Шипка и Петрохан.
Тунелът при Петрохан има геополитическа стойност! Той ще позволи връзката между магистралите „Струма" и, Люлин" да продължат с нова, стигаща до Дунав. Това е свързване на солунските и други егейски пристанища с нашите дунавски. Една мечта на поколения. България ще придаде на географското си положение политико-икономическо значение.Трябва да си сляп, за да не забелязваш ходовете на някои съседи, с които искат да елемини-
рат дадените ни от провидението възможности.
Тунелът при Шипка значително ще облекчи трафика между Мизия (ЦСБ) и Тракия (ЦЮБ) и Турция, Близкия изток и Румъния, Молдова,
Украйна…
Един от тези тунели е по-важен от следващ лъч на метрото. Вторачването в ТРАФИКА на София и пренебрегването на града и държавата като КРЪСТОВИЩЕ НА БАЛКАНИТЕ е стратегическа грешка. Защо не се строи магистралата Кало-тина-София? Защо жп връзката София-Ниш-Белград е незначителна? Защо се заряза Коридор 8?
2. Възстановяване на пътните проходи със Сърбия – Чипровския (Чипровци – Топли дол), Све-тиниколския (Чупрене -Равно буче), Белоградчишкия (Салаш – Ново корито). Хей, Сърбия е важна за нас!
3. България да се отвори
към Дунав! НИЕ СМЕ ДУНАВСКА ДЪРЖАВА! Румъния е основен български приоритет! Дунав е най-голямата европейска магистрала – от Сулина до Ротердам. Да имаме прилични пътища към Дунав и да се развиват пристанищата.
– Да започне строителство на нови мостове при Русе, Силистра – Кълъраш, Никопол – Турну Мъгуреле, Оряхово – Бе-кет… Поне!
4. Изграждане на крайдунавска магистрала .
5. Възстановяване на пътническото корабоплаване по Дунав дори само като екскурзионна и туристическа атракция. Да се поощряват контактите и сътрудничеството между българските и румънските селища от двете страни на реката.
6. Да се усили темпото в изграждането на пътната инфраструктура. Да има ясно формулирани цели:
а. да няма селище, промишлен, исторически и
туристически обект вън от републиканската пътна мрежа;
6. възстановяване на изоставените вътрешнопланински пътища и проходи:
в. превръщане в редовни пътища на използваните черни пътища;
г. да няма земеделска земя без път, приспособен за селскостопански машини.
7. Изграждане на достойни за ДЪРЖАВАТА гранични КПП-та. Достойни като архитектура, изпълнение и поддръжка. Това са основни знаци за НАС. Пристигащият в страната по тях съди що за стока сме. Същото важи за жп, авто- и аерогари.
8. Създаване на задължителни стандарти за езикова подготовка, външен вид, облекло, вербално и невербално поведение на ВСИЧКИ държавни служители. Особено при изпълнение на служебни задължения и когато са в униформа. Не може да има квадратни полицаи -колкото висок, толкова широк. Или размъкнати. Да не говорим пък за чиновнички с такива деколтета и поли, че разсейват посетители и колеги…
ОТКЪДЕ ПАРИ?
По света има милиарди, милиарди неработещи пари, които чакат да бъдат повикани. Кой може да ги повика? Свободните хора, с правото от нищо да правят нещо. При обявени и достатъчно изчерпателни правила. Има въздух, вода, слънце, четири сезона, почва, релеф! Трябва нещо просто – стотина души в България с добри позиции и възможности, които да си имат доверие и да разбират за какво става дума. Н а първо място да са съгласни, че е нужна безотказно работеща съдебна система!..
Източкик: 24 часа