Юбилейно издание „60 години Дунав мост”

Юбилейно издание "60 години Дунав мост Русе – Гюргево" представи вчера в Клуба на железничаря в София инж. Иван Гогев, ръководител на отдела за поддържане, диагностика и експлоатация на железния път в НКЖИ. Той е и ръководител на авторският колектив, осъществил изданието, който е изцяло от служители на НКЖИ . Другите автори са инж. Светла Иванова, инж. Пламен Ценов и инж. Ивайло Баиров. Изданието е осъществено с подкрепата на НКЖИ, Националното сдружение "Общество на инженерите по железен път" и Сдружението "Клуб на железничаря".
 
Това съоръжение още много десетилетия ще служи надеждно и с присъствието си на това място ще продължи да предизвиква у времето ако не страх, то поне постоянно раздразнение. Мостът, построен между 1952 и 1954 г., вече е ярка страница от вълнуващата история на дунавското мостостроене, чието начало е заложено в древния Рим", е написано в епилога на изданието.
 
Инж. Гогев направи презентация на тема: "Преди Дунав мост и след това", която е залегнала в основата на изданието. "В онези години за Източния блок това е бил обект с изключително геополитическо и стратегическо значение. Продължителността на строителството е само две години и три месеца. Мостът между Русе и Гюргево наистина е едно от най-големите съоръжения в долното течение на Дунав дължината му е 2224 м. След 1952 г. съоръжението е качествено ново ниво на транспортното строителство у нас. Създава се цяла школа за строителни кадри, с голям принос в развитието на страната, а около него израстват много значими обекти на железопътната, пътната и сградната инфраструктура", разказа ижн. Гогев. 
Източник: в.Дума