Завършват обновяването на Централна гара-София до пролетта

Обновяването на Централна гара-София се очаква да завърши до края на март, сочат плановете на НКЖИ . Вече са готови почти всички перони, с изключение на 2-ри и 4-ти челен. Работи се и по южната фасада на блокове А и В, а C,D и E са готови.Крайният срок за завършването на гара Бургас е март 2016 г., но с темповете, с които се работи, се очаква ремонтните дейности да приключат предсрочно, прогнозират от компанията.Друг значим проект на НКЖИ е строителството на интермодалния терминал Пловдив. Това е първото подобно съоръжение в България, изграждано с европейско финансиране. В процес на подготовка е тръжната документация за избор на оператор за неговата експлоатация, с което ще се ускори доставянето на необходимото оборудване на терминала

Източник: www.crossdisplay.bg