Железопътният товарен транспорт бележи спад през 2022 г. в ЕС

железопътният товарен транспорт в ЕС бележи лек спад

През 2022 г. железопътният товарен транспорт в ЕС за основните предприятия (общ обем на превозените стоки от най-малко 200 милиона тонкилометра или най-малко 500 000 тона) ще достигне 398 милиарда тонкилометра (ткм), почти на нивото, регистрирано през 2018 г. (400 милиарда ткм, най-високото ниво от 2012 г. насам). Въпреки това, в сравнение с 2021 г. се наблюдава леко намаление от 0,5 % от 399 млрд. ткм. , предават от Евростат.

графика за ткм в европа

Разглеждайки в детайли, резултатите от железопътните товарни превози отбелязват ясно възстановяване през всички тримесечия на 2021 г., като най-високият темп на растеж се наблюдава през второто тримесечие на 2021 г. (+21%), последвано от третото тримесечие (+8%). През първото и второто тримесечие на 2022 г. изпълнението се е увеличило съответно с 4 % и 2 % в сравнение със същите тримесечия на 2021 г. Това е последвано от трето тримесечие без промяна в резултатите и след това от явен спад от 5% през четвъртото тримесечие.

Тази информация идва от данните за железопътния товарен транспорт, публикувани днес от Евростат. В статията са представени няколко констатации от по-подробната статия Statistics Explained за статистиката на железопътния товарен транспорт.

графика за разликите в ткм през 2021 и 2022година


Тонажът на товарните железопътни превози е намалял в повече от половината държави от ЕС
По отношение на тонажа в 14 от 25-те държави от ЕС, в които е регистриран железопътен транспорт, той е намалял през 2022 г. в сравнение с 2021 г. Най-голямо намаление се наблюдава в Литва (-39%), Естония (-24%), Финландия (-22%) и Гърция (-20%).

Прочетете още : Най-сетне откриват обновената жп гара в Стара Загора

За сметка на това най-голямо увеличение на тонажа е регистрирано в Дания (+12%), следвана от Хърватия (+7%) и България (+6%).