Анализи

Транспортната свързаност с Европа

юни 26, 2023

Aкцентът е върху по-зеленото и по-екологичното Българските автомобилни пътища и железопътни линии, които са част от европейските транспорт…