ЖП релсите не са място за игра – струва ли си да рискуваш живота си заради едно селфи?

Във връзка с предстоящата лятна ваканция и Деня на детето – 1 юни, Национална компания „Железопътна инфраструктура”(НКЖИ) и „Холдинг БДЖ” ЕАД разпространиха 3000 информационни брошури в по-големите гари в страната като част от  кампанията „ЖП релсите не са място за игра и снимки”.  

Инициативата се осъществява под егидата на Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД), съвместно с Омбудсмана на Република България, Министерството на вътрешните работи и други институции, имащи отношение към случаитена поразени от волтова дъга деца, вследствие неправомерно пребиваване в жп участъци.

Информационните брошури на НКЖИ и БДЖ са изработени с цел повишаване на безопасността на децата в райони на жп инфраструктурата, както и превенция на превърналото се в мода сред тийнейджърите явление „селфи на опасни места“.