65% от пътищата у нас са в окаяно състояние

 

Всеки лев, вложен в "рехабилитация" на пътища днес, ще спести на пътуващите 11 лева в бъдеще

Около 65% от общинските пътища и 35% от републиканските у нас в момента са в окаяно състояние. Това показва анализът към Стратегията за пътна инфраструктура в периода 2016-2020 г., приета от правителството.

Оценката се базира на измерване на вида повреди и на засегнатите участъци спрямо общата повърхност на съответния път. Според анализа 33%, или 1/3 от автомагистралите и шосетата от първи, втори и трети клас, са в лошо състояние. "Лошо" означава, че повредите по настилката надхвърлят 30%. В средно състояние са 27%. Добра оценка получават едва 40% от пътната мрежа, т.е. дупките и кърпежите засягат под 10% от асфалта, пише вестник "Сега".

До сериозни икономически ползи за всички, би довело подобряването на състоянието на шосетата. Всеки лев, вложен в "рехабилитация" на пътища днес, ще спести на пътуващите 11 лева в бъдеще, сочи анализът. Но необходимите средства за поддръжка "далеч превишават текущото финансиране". През следващите 5 години около 1.1 млрд. лева на година са необходими, за да се приведе цялата пътна мрежа в добро състояние. Но сумата се отнася само за републиканските пътища, които са около 19 хил. км. За общинската пътна мрежа са нужни отделно още 400 млн. лв., които са около 20 хил. км. За сравнение, в момента за републиканските се дават по-малко от 300 млн. лв. и под 100 млн. лв. за общинските пътища. За да се постигне 75% устойчива пътна мрежа до 2022 г., разходите трябва да бъдат поне удвоени, пише в стратегията.

Оказва се, че въпреки усиленото рязане на ленти на ремонтирани и на нови магистрални отсечки през последните години състоянието на пътищата като цяло се влошава. За сравнение, през 1990 г. едва 15% са били в графата "лошо състояние", а сега в нея са вече 33%. От гледна точка на очакванията за увеличение на трафика тези факти звучат още по-песимистично. Прогнозираното нарастване на трафика до 2020 г. е за 15% при общинските и 40% при автомагистралите и скоростните пътища.

Всъщност въпреки усещането, че за пътищата постоянно се харчат много пари, статистиката сочи обратна тенденция. Разходите за поддръжка намаляват през последните 5 години от 0.57% от БВП на 0.18% през 2011 г. През 2012 г. се наблюдава увеличение до едва 0.26%. Подобно развитие има и в другите страни от Източна и Централна Европа. През 2008 г. – последната ни година с бюджетен излишък, за пътна поддръжка са били заделени 400 млн. лева, но от 2009 до 2012 г. сумите варират от 135 до 202 млн. лева годишно.

Източник: http://www.economic.bg, 09.11.2015г.а