84% от българите пътуват само в страната

През първото тримесечие на 2014 г. 684. 7 хил. граждани са реализирали туристически пътувания. 84% от пътуванията са в страната, 12.8% – в чужбина, а 3.2% – както в страната, така и в чужбина, сочат данни на НСИ.
 
Общият брой на пътувалите лица на възраст 15 и повече навършени години се повишава с 24.4% спрямо същия период на миналата година, като увеличение се наблюдава както в броя на пътувалите в страната – с 24.6%, така и в броя на пътувалите в чужбина – с 23.4%.
 
През първите три месеца на годината най-много туристически пътувания са реализирани от лицата на възраст 25-44 години (42.4%). Българите на възраст 65 и повече навършени години са пътували предимно в страната (90.6%), докато лицата на възраст 25-44 години са пътували най-много в чужбина (14.5%).
 
По-голямата част от туристическите пътувания на българите в страната са били с цел "посещение на близки" (42.5%), докато на тези, реализирани в чужбина, са с цел "почивка и екскурзия" (46.5%).
 
През първото тримесечие на 2014 г. като самостоятелни са били регистрирани 944.9 хил., или 94.1% от общия брой лични пътувания. Относителният дял на самостоятелните пътувания без резервации в страната е 93.7%, а на тези в чужбина – 68.9%. Делът на личните пътувания, организирани чрез туристическа агенция или туроператор в чужбина, е 22.5%, а в страната – 3.6%.
 
През разглеждания период в структурата на разходите по видове с най-голям относителен дял в страната са тези за храна – 35.9%, докато в чужбина са разходите за транспорт – 44.1%.
 
През първото тримесечие на 2014 г. средният разход при пътуване с лична цел на едно лице на възраст 15 и повече навършени години е 220.05 лв. в страната и 590.37 лв. в чужбина. Разходите на едно лице за професионално пътуване са средно 403.78 лв. в страната и 693.69 лв. в чужбина.
 
Източник: Economic.bg
Автомобилен транспорт

Европа се нуждае от зарядни станции

ACEA: Европа няма достатъчно станции за зареждане, за да отговори на нарастващото търсене на електрически превозни средства. Европейската асоциация на автомобилните производители (ACEA) стигна до заключението, че инфраструктурата за зареждане […]

Въздушен транспорт

Съветът по транспорт към БСП: Само неотложни мерки сега ще запазят работните места в сектора

На няколко сектора ще бъде разделен Съветът по транспорт, информационни технологии и съобщения към Националния съвет на БСП. Железопътният транспорт, автомобилният, водният и въздушният са диференцирани като категории под шапката […]