Актуализираха продуктовите такси за моторни превозни средства

С нея се актуализират продуктовите такси за моторните превозни средства, за да се стимулира употребата на нови и да се ограничи употребата на стари МПС, да се поощри навлизането на електрическите и хибридни автомобили, както и прехода към енергийно ефективна и устойчива транспортна система в страната.

Намалява се с 5% продуктовата такса за новите МПС и с 3% за тези до 5 години. Размерите на продуктовите такси за стари МПС се увеличават с 3%.

Покупката на електромобили се насърчава с 30% намаление на продуктовата такса, а за хибридните автомобили тя е намалена с 15%.

 

 

                                                                                                                               Източник : www.logistika.bg