АПИ: Днес се възстановява движението по път I-1 (Е-79) край монтанското село Долна Вереница

Днес в 18 часа ще бъде възстановено движението по първокласния път I-1 (Е-79) край Монтана. С пускането на част от новия пътен възел се възобновява пряката връзка на селата Долна Вереница, Горна Вереница и Винище с областните градове Монтана и Видин. Това съобщиха от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура” (АПИ).
Участъкът бe затворен за 3 месеца заради строителството на обходния път на град Монтана и досега се използваха обходни маршрути. С повишена мобилизация и на двусменен режим фирмата-изпълнител продължава да работи в останала част от обекта. Ангажирани са около 100 души и 35 строителни машини. Изпълняват се изкопи, насипи, изграждат се дренажи, колектори и водостоци, предстои полагането на първите количества асфалт. Четирите големите пътни съоръжения по трасето са готови на 90%.
Новоизграждащото се трасе на обходния път на гр. Монтана, с дължина 12,5 км, е по маршрута на общоевропейски транспортен коридор № ІV. Участъкът започва от километър 102+060 в землището на с. Долна Вереница, където се отделя от съществуващия път I-1 (Е 79), обхожда гр. Монтана от северната му страна, пресича пътя за гр. Арчар (път III-112), преминава през съществуващия пътен възел за гр. Лом, пресича р. Огоста, и достига до км 114+512.20, където отново се включва в път І-1 (Е 79).
Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет чрез Оперативна програма „Транспорт“ 2007 – 2013 г. Изпълнител на строително-монтажните работи е Обединение „Обход Монтана”, в което участват „Трейс Груп Холд” АД, гр. София и „Пи Ес Ай“ АД, гр. Стара Загора. Строителният надзор осъществява Обединение „ЕН АР – ИНФРАМ – 2”, в което участват „ЕН АР КОНСУЛТ” ЕООД – гр. Хасково и „ИНФРАМ” АД – гр. Прага.