България с най-малко работещи жени в транспортния сектор

Към 2021 г. 6,0 милиона души на възраст между 15 и 64 години в ЕС работят в транспортния сектор (3,1% от общата заетост в ЕС). От тях преобладаващата част са мъже (82,9 % спрямо 17,1 % жени). Девет от всеки десет души (89,6 %), заети в транспорта, са работили в сухопътния транспорт (например автомобилен или железопътен), 5,7 % – във въздушния транспорт, а 4,7 % – във водния транспорт (вътрешни водоплавателни пътища или морски транспорт).

Сред държавите от ЕС най-голям брой заети в транспортния сектор през 2021 г. работят във Франция (842 хил. души, 13,9 % от общия брой за ЕС), Полша (792 хил. души, 13,1 %), Германия (689 хил. души, 11,4 %), Испания и Италия (съответно 627 хил. и 626 хил. души; по 10,4 %). Най-малък е броят на заетите лица в Кипър и Малта (съответно 5 хил. и 6 хил.; по 0,1%).

Тази фигура показва заетостта в транспортния сектор през 2021 по пол

Що се отнася до заетостта в транспортния сектор по пол, най-високият дял на жените е регистриран в Малта (25,2 %), Кипър (24,6 %) и Германия (24,4 %). В другия край на скалата най-ниските дялове са регистрирани в Румъния (9,7%), Хърватия (11,5%) и България (12,1%).

Източник: Европейската комисия

Трако, изложение на локомотиви и вагони
ЖП транспорт

Trako отвори врати за посетители в Гданск

септември 23, 2023

Trako привлича стотици изложители и десетки хиляди посетители. Толкова голям интерес към събитието със сигурност се дължи на актуалните тенд…

Въздушен транспорт

Хеликоптер изчезна край Гърмен

септември 22, 2023

Хеликоптер е паднал край село Гърмен, което се намира в близост до град Гоце Делчев, съобщи БГНЕС. За момента няма информация за пострадали …