БМФ Порт Бургас влезе в класацията на Форбс

Дружеството заема 30-та позиция БМФ Порт Бургас“ ЕАД заслужи място в списъка на най-успешните родни компании, класирани от авторитетното издание „Forbes България”, пише Faragency.bg. Дружеството заема 30-та позиция с брутна печалба от 35 млн. лв. за 2014 г. Източник на данните е ICAP България, която подрежда водещите 300 компании в България според тяхната печалба преди лихви, данъци, обезценки и амортизация. За всяка фирма този показател е изчислен върху основата на индивидуалния финансов отчет на съответната компания. Класацията обхваща само дружества, които са обявили финансовите си отчети за 2014 в Търговския регистър на Агенцията по вписванията или други публични източници. В класацията не са включени представители на финансовия сектор, холдинги, дружества с инвестиционна цел и дружества с държавно участие. „БМФ Порт Бургас” е концесионер и оператор на Пристанищен терминал „Бургас Запад“ и Пристанищен терминал „Бургас Изток 2“. Компанията е реализирала приходи от продажби през 2014 в размер на 92 млн. лева. Печалбата преди облагането с данъци е 35 млн.лева. Според приложените в анализа показатели възвращаемостта на капитала е 84%. Престижната класация се оглавява от Българска телекомуникационна компания. Веднага след нея се нарежда Ей и ЕС – ЗС „Марица-Изток 1”. Други представители на телекомуникациите като „Мобилтел” и „Теленор” също са в челото на най-печелившите родни компании.Прави впечатление, че БМФ Бургас изпреварва с показателите и трите електроснабдителни компании, които към момента оперират на вътрешния пазар. През настоящата 2015 г. "БМФ Порт Бургас" ЕАД продължи възходящата тенденция на своите резултати. За единадесетте месеца на годината са обработени над 3900 хил. тона товари, като се отчита ръст на обработените контейнери, насипни и наливни товари. Най-голям относителен дял в общия обем на товарооборота заемат концентратите – около 30%. На следващо място по относителен дял се нареждат зърнените храни – около 20%. Важно значение за обема на товарооборота в пристанище БМФ Порт Бургас” имат металите, газьола, медните катоди, генерални товари и други. През 2015 г обработените контейнери достигнаха 60 хил. TEU. Очаква се основните финансови показатели на компанията към 31.12.2015г. (приходи, оперативна печалба и финансов резултат) да се задържат на съизмерими нива с предходната година. През трите години на концесията, извършените от дружеството инвестиции надхвърлят 50 млн. евро, като само за 2015 год. Сумата, инвестирана в Пристанището, е над 15 млн. евро. В началото на 2015 г. бе пуснато в експлоатация и реално заработи специализираното съоръжение за обработка на втечнени въглеводородни газове /LPG/ с норма на разтоварване от танкери 1500 тона (3000 куб. м)/24 часа. Съоръжението е допълнение на съществуващия Буферен склад за течни товари на "Бургас Изток-2". Поради засилен интерес от страна на клиенти, бе пуснат бе в експлотация при първия етап на модерен, високотехнологичен силозен комплекс за обработка на зърнени товари, намиращ се в тила на 32-ро корабно място на Пристанищен терминал „Бургас Изток – 2“. Вече функционират първите три силоза. Съоръжението ще се състои от 5 броя силози с общ капацитет 75 000 тона зърно, които в комбинация с модернo жп разтоварище и авторазтоварище предоставят на „БМФ Порт Бургас“ ЕАД възможност за обработка на зърнени товари при спазване на всички приложими европейски норми и директиви. Новият силозен комплекс позволява обработката на зърнени товари на кораби от типа „Панамакс“ със товароносимост до 70 хил. тона. Започна изграждането на специализиран закрит склад с площ 6000 кв. м за обработка и съхранение на меден концентрат, свързан с модерна механизирана товаро-разтоварна система. Предвижда се съоръжението да бъде въведено в експлоатация през първата половина на 2017 г. Нормата на разтоварване ще бъде 9000 тона/24 часа, а капацитетът на обработка на товари с меден концентрат ще надхвърли 1 000 000 тона годишно. С въвеждането на тази технология и специализираното съоръжение „БМФ Порт Бургас“ ЕАД постига една от своите основни цели – съответствие с екологичните стандарти и европейските изисквания при обработката и съхранение на насипни товари. Сериозни инвестиции са реализирани и по изпълнението на проекта на Контейнерен терминал. Внедрена е нова Терминална операционна система (ТОС) “NAVIS N4” за администриране и управление на контейнерния трафик на двата пристанищни терминала. N4 е най-новото поколение ТОС на компанията Navis, която е световният пазарен лидер в областта. Navis N4 се използва в момента в някой от най-големите контейнерни пристанища в света. "Въвеждането на N4 е важен етап по пътя към превръщането ни в контейнерен терминал от 21-ви век, покриващ световните стандарти в индустрията. Заедно с инвестициите в складови площи и машини през последните месеци това е значителна, но не и финална стъпка в нашите планове за модернизация. Новата операционна платформа, предоставена от Navis, отваря широка гама от нови възможности за нас и нашите партньори и ще ни помогне да се превърнем в основна транспортна врата за България, а може би и транспортен хъб за Черноморския регион", каза кап. Ян Новак, директор на АКТ Бургас. Предприети бяха мащабни дейности и са осъществени сериозни инвестиции в рехабилитацията на съществуващите пристанищни площи на терминал „Бургас Запад“ и „Бургас Изток – 2“. Основната част от складовите полета на терминал „Бургас Запад“ са изцяло рехабилитирани. Положени са нови настилки, съществуващите закрити складове са ремонтирани, модернизирани и снабдени с нова дренажна система. Към настоящия момент в „БМФ Порт Бургас“ ЕАД работят 840 човека, като дружеството изпълнява стриктно своите ангажименти към персонала. Основен приоритет е постоянното усъвършенстване на професионалните умения на служителите и работниците при създаване на система за повишаване на мотивацията им за квалификация и изпълнение на възложените задачи. Особено внимание заслужава социалната политика, реализирана от „БМФ Порт Бургас“ ЕАД, която включва: от началото на концесията досега възнагражденията се е увеличила с около 20%, предоставят се ваучери за храна, eжегодни профилактични медицински прегледи на работници и служители, eжегодни обучения за повишаване на културата за превенция на професионалните рискове, периодични обучения за повишаване квалификацията на работници и служители, осигуряване на специализирано работно облекло, лични предпазни средства – работни обувки, предпазна екипировка и др. Вземайки предвид ролята си като пристанищен оператор, „БМФ Порт Бургас” ЕАД е ангажиран с изпълнението на възложените дейности в екологично и социално отговорен начин и в съответствие с приложимото национално законодателство, законодателството на ЕС, международни конвенции, протоколи и стандарти, например Конвенцията от ЕСПО и съответствието с изискванията на Букурещката конвенция за защита на Черно море от замърсяване.

Източник: www.flagman.bg

Воден транспорт

БСП: ГЕРБ бърза да назначи „политически калинки“ в края на мандата

В края на мандата си ГЕРБ се опитва да овладее колкото се може повече властови структури чрез назначаването на директори на държавни предприятия, това обяви депутатът от  БСП Христо Проданов. […]

Автомобилен транспорт

Автобусни превозвачи кандидатстват за финансова помощ от утре

От днес автобусните превозвачи може да кандидатстват по мярката за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за бранша. Общият ресурс на схемата е 30 млн. лв., като всяка фирма може да […]

Автомобилен транспорт

Лобизъм сви три пъти прогнозните приходи от тол-системата

Лобистките „хватки“, прилагани  активно и системно от фирмите за тежкотоварен автомобилен транспорт  у нас, са  основната причина приходите  от въведената на 1 март тол система да паднат  три пъти под […]