Конференция Транспортът в променящия се свят – предизвикателства и решения

Катедра „Икономика на транспорта“

съвместно с Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“

 

 

ПОКАНА

 

Научно-практическа конференция

 

”Транспортът в променящия се свят – предизвикателства и решения”

 

ПОД ПАТРОНАЖА НА

 

РЕКТОРА НА УНСС

и

МИНИСТЪРА НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

 

 

23 октомври 2014 г.

 

Ръководството на катедра „Икономика на транспорта” при УНСС съвместно с Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ – София имат удоволствието да Ви поканят да участвате в работата на организираната от нас

 

 

 

Научно-практическа конференция на тема:

„Транспортът в глобалната икономика –  предизвикателства и решения“

 

Ръководител катедра:  доц. д-р Виолета Бакалова

 

Организационен комитет:

 

Председател на организационния комитет: проф.д.ик.н. Христо Първанов – декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“

Почетен председател: проф. д-р Евгени Василев

Членове:

Доц. д-р Даниела Тодорова, зам.-ректор по научноизследователската и международна дейност на ВТУ „Т.Каблешков“

Доц. д-р Христина Николова

Доц. д-р Светла Цветкова

Гл. ас. д-р Ташко Минков

Гл. ас. д-р Борислав Арнаудов

Ас. д-р Илия Гътовски

Ас. д-р Даниел Йорданов

 

Технически секретар: Надежда Цинцарска

 

  

Тематични направления:

·         Транспортна политикаи управление на транспорта

·         Устойчиво развитие на транспорта

·         Интелигентни транспортни системи

·         Логистика и транспорт

·         Транспортна инфраструктура

·         Транспорт и околна среда

·         Транспорт и енергетика

·         Транспортно предприемачество

Важни срокове:

Изпращане на заявки за участие:                                          15.07.2014 г.

Получаване на потвърждение за приемане на заявките:     15.07.2014 г.

Изпращане на докладите за участие в конференцията:       15.09.2014 г.

Такса правоучастие: 60 лв. – за външни участници, за докторанти и студенти от други висши училища– 30 лв.

Програма:

23.10.2014 г. (четвъртък)

9.30                 Регистрация

10.00 – 11.00  Откриване на конференцията, приветствия от гостите и пленарно заседание

11.00 – 11.15  Кафе-пауза

11.15 – 12.30  Пленарно заседание

12.30 – 13.30  Обяд

13.30 – 15.00   Пленарно заседание

15.00 – 15.15  Кафе пауза

15.15 – 16.45  Пленарно заседание

16.45 – 17.00   Кафе-пауза

17.00 – 18.30 Пленарно заседания

19.00               Коктейл

 

Сметка за внасяне на таксите правоучастие в научно-практическата конференция: Банка БНБ, IBAN:BG03 BNBG 9661 3100 1746 01, BIC: BNBGBGSD, Катедра “Икономика на транспорта”, Факултет “Икономика на инфраструктурата”, УНСС

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

1. Заявката за участие в конференцията се изпраща електроннона имейл conference_transport@abv.bg  

2. Изпращането на резюметата и пълния текст на докладите се извършва само на имейла за контакт.

3. Докладите, в пълен обем до 8 страници, се изпращат като doc файл (версия WORD 2003 до WORD 20107) на адреса на конференцията

4.Докладите ще бъдат публикувани след положителни рецензии в сборник.

5.Всеки участник може да заяви само 1 доклад.

5. Изисквания към оформянето на докладите:

Page Setup: Top – 26 mm; Bottom – 20 mm; Left – 20 mm; Right – 20 mm; Paper Size – A4.

Заглавие: Font:Times New Roman; Size: 14 pt; Font style: Bold; Alignment: Centered; Effects: Capital letters; (следва 1 празен ред).

Академична длъжност, научна степен, име и фамилия на автора/авторите: Font: Times New Roman; Size: 13 pt; Font style: Bold & Italic; Alignment: Centered; (следва нов ред).

Висше училище/Организация/Институция: Font: Times New Roman; Size: 13 pt; Font style: Bold & Italic, Alignment: Centered; (следва нов ред).

Катедра/Департамент: Font: Times New Roman; Size: 13 pt; Font style: Bold & Italic, Alignment: Centered; (следва 1 празен ред).

Резюме на български език: – обем до 10 реда: Font: Times New Roman; Size: 12 pt; First line: 12 mm; Font style: Italic, Alignment: Justified; Spacing: 1,5 lines (следва нов ред).

Ключови думи на български език: – 5 ключови думи: Font: Times New Roman; Size: 12 pt; First line: 12 mm; Font style: Italic, Alignment: Justified; Spacing: 1,5 lines, (следва 1 празен ред).

Увод: Font: Times New Roman; Size: 12 pt; Font style: Bold; Alignment: Centered, (не се оставя празен ред).

Основен текст: Font: Times New Roman; Size: 12 pt; First line: 12 mm; Font style: Normal; Alignment: Justified; Spacing: 1,5 lines.

Подзаглавия в основния текст: Font: Times New Roman; Size: 12 pt; Font style: Bold; Alignment: Centered, (пред и след тях не се оставя празен ред).

Изводи: Font: Times New Roman; Size: 12 pt; Font style: Bold; Alignment: Centered, (пред и след тях не се оставя празен ред).

Заключение: Font: Times New Roman; Size: 12 pt; Font style: Bold; Alignment: Centered, (пред и след него не се оставя празен ред).

Формули: Центрирани и номерирани отдясно с арабски цифри, в малки скоби.

Таблици: Номерирани с арабски цифри горе вдясно спрямо самата таблица, с центрирано наименование, (над и под тях се оставя 1 празен ред).

Фигури: Номерирани с арабски цифри и центрирано наименование под тях, (над и под тях се оставя 1 празен ред).

Използвана литература: Footnote Text – 10 pt; Number format: 1, 2, 3 …

АДРЕС

УНСС

Катедра „Икономика на транспорта”

1700, София, Студентски град „Христо Ботев”

Тел.: (02) 8195292; 8195 384

E-mail: conference_transport@abv.bg

Повече информация.

Воден транспорт

БСП: ГЕРБ бърза да назначи „политически калинки“ в края на мандата

В края на мандата си ГЕРБ се опитва да овладее колкото се може повече властови структури чрез назначаването на директори на държавни предприятия, това обяви депутатът от  БСП Христо Проданов. […]

Автомобилен транспорт

Автобусни превозвачи кандидатстват за финансова помощ от утре

От днес автобусните превозвачи може да кандидатстват по мярката за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за бранша. Общият ресурс на схемата е 30 млн. лв., като всяка фирма може да […]

Автомобилен транспорт

Лобизъм сви три пъти прогнозните приходи от тол-системата

Лобистките „хватки“, прилагани  активно и системно от фирмите за тежкотоварен автомобилен транспорт  у нас, са  основната причина приходите  от въведената на 1 март тол система да паднат  три пъти под […]