Да разпишат конкретни срокове за промените

Симеон Ананиев, председател на Асоциацията на българските железопътни превозвачи.
 
На България е нужно силно коалиционно правителство с ясна парламентарна подкрепа – за решаване на основните проблеми на обществото. Не плаваща коалиция, при която една партия подкрепя една реформа, втора – друга, и то – всяка от тях срещу нещо. Това бързо би довело управлението до нестабилност. Затова трябва да е ясно още от самото начало, че тези 3 или 4 от парламентарните партии са сключили споразумение за подкрепа на кабинет, който ще изпълнява тези и тези основни политики по най-важните сектори, с конкретни мерки и конкретни срокове – кратко и ясно! Това ще даде гаранция, че нещата ще се случват – било в банковата сфера, било в енергетиката, било в транспорта и навсякъде другаде. 
 
Конкретно за транспорта първото нещо, което новият кабинет трябва да направи, е една точна оценка за отрасъла като интегриран сектор. Подчертавам – не на отделните видове транспорт, а на целия интегриран отрасъл. На тази база трябва да се посочат конкретните и най-близките пътища за неговото развитие. Като и анализът, и мерките не бива да се правят от администрацията, а от експерти на бранша, които са най-наясно както с проблемите, така и с пътищата за решаването им. Усилията трябва да се съсредоточат в две направления: първо – интегриране на всички видове транспорт на национално ниво, и второ – обвръзката им с регионалните и европейските транспортни мрежи. 
Крайно време е да започне прилагането на интегриран подход и по отношение и на инфраструктурните проекти, като спре проектирането на парче. Вече е време всеки обект да се проектира само с логистична инфраструктура – подходи, взаимовръзки, административно обслужване, такси и пр.
Източник: в.Стандарт